נציב התלונות על מייצגי המדינה בערכאות, השופט דוד רוזן, קבע היום (ראשון) כי יחידת התביעות של המשטרה לא מסרה אמת בהליך בירור התלונה שהגישה נגד המשטרה רפ"ק צ', שהתלוננה בעבר נגד ניצב רוני ריטמן על תקיפה מינית, ביחס להמשך ההליכים המשמעתיים נגדה. רוזן קבע כי המשטרה מסרה עובדות שגויות כדי להצדיק את עמדתה.

"בירור תלונה העלה, כי התביעה המשטרתית מסרה לנציבות מידע לא נכון החוטא לאמת, באופן שנוח לגרסתה ותומך בעמדתה; והציעה לנאשמת בהליך המתקיים בבית דין משמעתי לחזור מכתב האישום נגדה "בתמורה" לביטול תביעה אזרחית שהגישה כנגד המפכ"ל לשעבר. הנציב קבע כי התמונה שנצטיירה הינה קשה ומטרידה לא מעט, ואינה מתיישבת עם חובת מערך התביעות במשטרת ישראל", כתב השופט רוזן.

עוד כתב: "התמונה שנצטיירה מהמתואר לעיל הינה קשה ומטרידה לא מעט. בתלונה הקודמת טענה הפונה כי הוגש נגדה כתב אישום לבית הדין המשמעתי בשל התנכלות אישית של "גמירת חשבון" עם מי שהתלוננה כנגד קצין בדרגת ניצב על הטרדה מינית, ובהמשך ההינה להגיש תביעה אזרחית כנגד המפכ"ל לשעבר. בירור תלונה זו העלה, כי במהלך בירור התלונה הקודמת, מסרה התביעה לנציבות מידע לא נכון החוטא לאמת, באופן שנוח לגרסתה ותומך בעמדתה". 

"חלף הצגת תמונה שלמה ואובייקטיבית, המשקפת המציאות העובדתית כהווייתה, בחרה התביעה להציג לפני הנציבות תמונה חלקית, אשר אינה מתיישבת עם העובדות לאשורן, ורצופה סתירות פנימיות, שנתגלו אך בתלונה הנוכחית. מדובר בהתנהלות שלא ניתן להסכין עמה. נציבות תלונות הציבור על מייצגי המדינה בערכאות לא תוכל לקיים שליחותה על פי חוק, ללא שיתוף פעולה וסיוע מלא מהנדרשים לצורך בירור תלונה ועיקר מסירת עובדות נכוחות ומדויקות לחלוטין", הוסיף השופט.