בניסיון לתת מענה למצוקת הדיור בישראל, המדינה מבצעת צעדים שתכליתם להקל על מצוקתם הכלכלית של אזרחים נזקקים באמצעות מתן אפשרות לרכוש דירות דיור ציבורי בהנחה ובתנאים מקלים.

הזכאות לדיור ציבורי נקבעת לפי קריטריונים שקבע משרד הבינוי והשיכון, כאשר הדירות מופקדות אצל חברות מאכלסות דוגמת עמידר וחלמיש, הפועלות לצידו של משרד הבינוי והשיכון לצורך אכלוס הדירות בדיירים שנמצאו זכאים. מכיוון שמספר הדירות להשכרה בדיור הציבורי הוא מצומצם ביותר, בייחוד במרכז הארץ, דירות אלו מיועדות בעיקר לזכאים שמצויים בקשיים כלכליים וסובלים מנכות.

לפניה ישירה אל עורך דין, מגשר ובורר גיא הרשקוביץ לחץ/י כאן

מהם הקריטריונים לזכאות?
חסרי דירה אשר משתייכים לאוכלוסיות מסוימות עשויים להיות זכאים לדירה בשכירות בדיור הציבורי. האוכלוסיות הרלבנטיות הן בין היתר זוגות נשואים שיש להם 3 ילדים לפחות, משפחות חד הוריות עם 3 ילדים לפחות, עולים חדשים, נכים רתוקים לכיסא גלגלים, מקבלי קצבת נכות כללית כמו גם אנשים שהגיעו לגיל פרישה ומתקיימים מקצבת אזרח ותיק של המוסד לביטוח לאומי.

לאחר שניתנה למבקש תעודת זכאות לדיור ציבורי, קבלת הדירה תהיה תלויה ברשימת ההמתנה באזור המגורים שתלויה במספר הדירות הפנויות באותו אזור. חשוב לציין כי במהלך ההמתנה לקבלת דירה בשכירות בדיור הציבורי, הזכאים יוכלו לקבל סיוע בשכר דירה.

רכישת דירת דיור ציבורי לזכאים שעומדים בקריטריונים
חוק הדיור הציבורי (זכויות רכישה) והתקנות שהותקנו מכוחו, קובעים את הקריטריונים המבססים זכאות לרכישת דירת דיור ציבורי. בחוק נקבע כי זכאי ייחשב מי שהתגורר בדירה ציבורית במשך 5 שנים רצופות לפחות, כאשר אין חובה שהדייר התגורר באותה הדירה במשך כל התקופה. חשוב לציין כי הפסקה ברציפות הדיור שנבעה מהמתנה לקבלת דירת דיור ציבורי לא תקטע את הרציפות אך מנגד גם לא תיחשב לחלק מתקופת המגורים בדיור הציבורי. 

תנאי נוסף הוא כי החל מהמועד שבו הזכאי לדיור ציבורי חתם על הסכם שכירות של דירה ציבורית לא הייתה לו, לילדו או לבן/בת זוגו, בעלות על דירה או מקרקעין אחרים שהשווי שלהם הוא יותר מ-350 אלף שקלים. 

רכישת דירת דיור ציבורי לא תתאפשר לאדם שהגיע לגיל פרישת חובה ואין לו נכסים, ילדים, הורים או בן זוג, לאדם שהוא ובן/בת זוגו הגיעו לגיל פרישת חובה ואין להם הורים, נכדים או ילדים, לאדם שהפר הפרה יסודית של תנאי חוזה השכירות בדיור הציבורי כמו גם לאדם שקיבל סיוע ברכישת דירה מכוח חוק הלוואות לדיור.

עורך הדין גיא הרשקוביץ (צילום: גיא קרן)עורך הדין גיא הרשקוביץ (צילום: גיא קרן)

איך מממשים את הזכות לרכישת דירת דיור ציבורי?
כדי לממש את הזכות יש להוציא תעודת זכאות לסיוע בדיור על ידי פניה לאחת החברות שמעניקות שירותים למבקשי סיוע בשכר דירה, בהמשך יש לפנות לחברה המאכלסת עם תעודת זהות ותעודת זכאות תקפה ולמלא טופס בקשה לרכישת הדירה. נכים בעלי 100% נכות רפואית יידרשו לצרף לבקשה אישורים מתאימים מהמוסד לביטוח לאומי. 

לאחר הגשת הבקשה יקבע השמאי הממשלתי את מחיר הדירה כאשר לכל דירה יערכו שתי הערכות שווי. אם יימצא פער של יותר מ-20% בין שתי הערכות השווי, שמאי בורר יבצע הערכת שווי שלישית שתקבע את מחיר הדירה. 

לאחר שנקבע מחירה הבסיסי של הדירה, מגיש הבקשה יקבל הודעה שכוללת את המחיר הבסיסי שנקבע לדירה, סכום המענק המותנה שיינתן לו, הסכום שיהיה עליו לשלם עבור הנכס, כלומר ההפרש בין המענק המותנה ובין המחיר הבסיסי, סכום דמי ההיוון למנהל מקרקעי ישראל, תנאי התשלום ודרך ביצועו. את התמורה עבור הדירה יש לשלם תוך 60 יום ממועד קבלת ההודעה על תנאי הרכישה. אם תמורת הדירה לא שולמה במלואה תוך 180 יום ממועד קבלת הודעת הרכישה, הרכישה תבוטל והתשלום עבור הטיפול בבקשה לא יוחזר למבקש.

חשוב להבהיר כי המענק המותנה צפוי להפוך למענק לאחר שחלפו 5 שנים ממועד חתימת ההסכם לרכישת הדירה, בתנאי שבמשך תקופה זו הזכאי או יורשו התגוררו בדירת הדיור הציבורי או בדירה אחרת שנרכשה בכספים שהתקבלו ממכירת הדירה שנרכשה בדיור הציבורי. המענק המותנה יהפוך לקבוע גם במצב שבו הזכאי עבר להתגורר במוסד סיעודי. אם אחד מהתנאים הללו לא התקיים, הזכאי או יורשו יידרשו להחזיר את המענק המותנה. 

האם קרוב משפחתו של דייר בדיור הציבורי רשאי לרכוש את הדירה?
אם דייר בדיור ציבורי עובר למוסד סיעודי או נפטר, קרובי משפחתו שהתגוררו עימו אינם זכאים להמשיך לגור בדירת הדיור הציבורי מלבד מקרים שבהם הם הוגדרו כדיירים ממשיכים. אדם שעומד בקריטריונים לזכאות לצורך רכישת דירה ציבורית כדייר ממשיך, יוכל לרכוש את דירת הדיור הציבורי. יובהר כי קרוב משפחה שלא יוכר כדייר ממשיך, יצטרך לפנות את הדירה תוך תקופה של 9 חודשים מהמועד שקיבל הודעה על כך ממשרד הבינוי והשיכון.

הזכאות לגור בדירה כדייר ממשיך מותנית בכך שהנפטר שהיה זכאי לרכוש דירה בדיור הציבורי גר בדירה במשך חמש שנים לפני שנפטר או עבר לגור במוסד סיעודי. תנאי נוסף הוא כי קרוב המשפחה שמבקש להיות דייר ממשיך הוא בן זוג, ידוע בציבור, ילד, נכד או הורה של האדם שהיה זכאי לגור בדיור ציבורי או אדם שהזכאי לדיור ציבורי היה האפוטרופוס שלו.

כדי לגבש זכאות לרכישת דירת דיור ציבורי ייבחנו שני תנאים, התנאי הראשון הוא כי קרוב המשפחה הוא יחיד או משפחה שאין ולא היה לו בנפרד או יחד עם אחרים זכויות בדירה או בחלק מדירה במשך 5 שנים שקדמו לכניסת הדייר למוסד סיעודי או לפטירתו. תנאי נוסף הוא כי קרוב המשפחה - הדייר הממשיך, התגורר עם הדייר המקורי בדירת הדיור הציבורי במשך שלוש שנים לכל הפחות סמוך למעברו למוסד הסיעודי או לפטירתו.

עורך הדין גיא הרשקוביץ מייסד ובעלים של hershkovich law firm , מוסמך כמגשר ובורר ומתמחה ועוסק בסכסוכים עסקיים ומסחריים במשך כ- 18 שנים. הכתבה באדיבות דין - עורך דין לכל דין.

*לתשומת ליבך, המידע בעמוד זה אינו מהווה יעוץ מכל סוג או המלצה לנקיטת הליך או אי נקיטת הליך. כל המסתמך על המידע עושה זאת על אחריותו בלבד. נכונות המידע עלולה להשתנות מעת לעת.