בית המשפט המחוזי יצטרך לקבל בקרוב החלטה האם התקיים קשר פסול וניגוד עניינים לכאורה בין מגשר לבורר, ששניהם שותפים באותו המשרד ועסקו באותו התיק המשפטי. המגשר, הוא לא אחר מהמגשר "הלאומי" עמוס גבריאלי ושותפו השופט המחוזי בדימוס אבי זמיר המשמש כבורר. 

פרויקט הבניה 'ברוש הגבעה' שבו אמורים היו להבנות ארבעה מגדלי ענק הכוללים 300 יחידות דיור בגבעה הצרפתית בירושלים- תקוע. הליכים משפטיים מפרכים הנמשכים למעלה מעשור וכוללים צדדים שונים וטענות בין היתר על תרמית, זיוף מסמכים והסתרת מידע עסקי, גרמו לכך שעד היום נבנו במתחם רק כמחצית יחידות הדיור שתוכננו. 

לאחרונה הגישו עורכי דינו של איש העסקים אשר סטולר, המעורב בפרויקט, בקשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב לביטול פסק בוררות אותו ניהל זמיר. לטענת עורכי דינו של סטולר, בעת שזמיר ניהל את הליך הבוררות בין לקוחם לבין חברת הבניה לוסטיגמן המעורבת גם היא בפרויקט הבניה, היה הבורר בניגוד עניינים חמור. ניגוד העניינים נובע כפי שמשתקף בבקשה שהוגשה לבית המשפט המחוזי,  מעצם העובדה שעו"ד גבריאלי, שותפו של זמיר, ניהל הליך גישור במקביל כשאחד הצדדים לו היא  – חברת לוסטימן. 

עורכי דינו של סטולר, שחויב לשלם פיצויים לחברת לוסטיגמן במסגרת הבוררות, טוענים בפני בית המשפט כי "סכומי החיוב בפסק הבוררות מושתים על יסוד שני הסדרי הגישור של המשיבים. הללו נרקחו שניהם במעטפת משרדו של המגשר עו"ד עמוס גבריאלי". עוד הוסיפו כי "ספק אם כבוד הבורר יכול היה לסטות מהמתווה שהכתיב לו, ככל הנראה, שותפו, עו"ד גבריאלי".

עפ"י הבקשה שהוגשה, העובדה שזמיר קיים את הבוררות במקביל להליכי הגישור אותם ניהל שותפו אל מול צדדים אחרים ומתחרים בהליך המשפטי, היא פגיעה קשה, במראית פני הצדק ועל הבורר זמיר הייתה החובה לפסול עצמו. עוד מציינים עורכי הדין כי "מקבץ הקביעות השרירותיות בפסק הבוררות אשר בכל הכבוד הראוי, נוגדות דין והיגיון, מעלה יותר מחשש ממש לדעה קדומה ו'סימון מראש' של תוצאה".

טענה נוספת שעולה בבקשתו של סטולר מבית המשפט היא שסכומי הפיצוי שהושתו עליו, הכוללים בין היתר הוצאות שכר טרחה למשרד עורכי הדין המייצג חברת לוסטיגמן בגובה של למעלה מעשרה מיליון שקלים"מופרזים" ו-"אינם מוכרים במחוזותינו".

עורכי דינה של חברת לוסטיגמן טוענים בתגובתם לבית המשפט שיש לדחות על הסף את הבקשה לביטול פסק הבוררות ומציינים כי מדובר בחוסר תום לב וכי הייתה הסכמה מצד עורכי דינו של סטולר למינוי הבורר זמיר, לאחר שידעו כי התקיימו גישורים כאמור, אצל עו"ד גבריאלי. מנגד, טוענים עורכי דינו של סטולר כי זמיר היה צריך לפסול עצמו למרות ההסכמה שניתנה כדי לשמור על מראית פני הצדק.

כמו כן, הם מציינים כי הבורר לא הצהיר בטופס ניגוד העניינים שלו כי שותפו במשרד המוביל מנהל במקביל גישור שלו שותף אחד מן הצדדים להליך הבוררות. 

השופטת שבח מבית המשפט המחוזי בתל אביב קיבלה לידיה את הבקשה לביטול פסק הבוררות של השופט בדימוס זמיר והחליטה, לאחר שתקבל את כלל טענות הצדדים, לקיים דיון בנושא בתחילת חודש ינואר. מטעמו של השופט בדימוס, הבורר אבי זמיר נמסר בתגובה: "אני לא יכול להתייחס להליכי בוררות שהתנהלו לפניי או להליך שיפוטי תלוי ועומד". 

מטעם חברת עו"ד ש' הורביץ נמסר בתגובה: "כב' הבורר לא פסק בגין הליך הבוררות שהתנהל בפניו שכר טרחה בסכום של למעלה מעשרה מיליון שקלים, ודי לעיין בפסק הבורר כדי להבין שאופן הצגת הדברים בדרך זו מהווה הטעיה חמורה. הליך הבוררות נפתח בעקבות פסיקה של בתי המשפט המחוזי והעליון בגדרם נקבע, בתום הליך ממושך, שלכנסיה הקתולית זכויות בקשר לפרויקט בניה גדול, שנמכר על-ידי קבוצת סטולר (הנתבעת בבוררות) ללקוחה שלנו, חברת לוסטיגמן, כפרויקט נקי".

"חברת לוסטיגמן נאלצה להתמודד, בהליכים מורכבים שנמשכו שנים רבות, עם תביעת עתק בסך של למעלה ממאה מיליון שקלים, שהוגשה על-ידי הכנסייה הקתולית שאף גרמה לעצירת הפרויקט. כב' הבורר קיבל את תביעתה הצודקת של לוסטיגמן, וקבע כי קבוצת סטולר תשפה את לוסטיגמן, בין היתר, בגין הסכום שנאלצה לשלם לכנסיה הקתולית, בסך של כ-13.5 מיליון שקלים, וכן בגין הוצאות המשפט הכוללות (לרבות שכ"ט עורכי דין, מומחים, אגרות וכיוצ') בהן נשאה בהליכים שהתקיימו מול הקסטודיה בסך של כתשעה מיליון ש"ח. קבוצת סטולר שמסרבת להשלים עם חובתה לשפות את לוסטיגמן, לא בוחלת בהעלאת כל טענה, ובעניין זה היא מערבבת באופן מטעה בין החבות בשיפוי בגין הוצאות לוסטיגמן בהליכים מול הכנסיה הקתולית, שהינן חלק מהנזק שנתבע בבוררות, לבין שכר הטרחה במסגרת הבוררות".

עו"ד עמוס גבריאלי מסר תגובה: "אינני מגיב על פרסום שעניינו תלוי ועומד בפני בית המשפט".