בצל הפרסומים על עסקת טיעון המתרקמת בין בנימין נתניהו לבין הפרקליטות והיועמ”ש אביחי מנדלבליט, נערך היום (שני) דיון נוסף במסגרת משפט ראש הממשלה לשעבר, בנימין נתניהו, במהלכו העידו ניר שוורץ ויניב פלג, מי שחקרו את עד המדינה בתיק 4,000 ניר חפץ. בעדותו סתר שוורץ את הטענות על חריגה בנוהלי החקירה במקרה של חפץ. מחר תמשך החקירה של יניב פלג.

15:25 עו"ד בן צור מתייחס לכמות החוקרים שחקרה של חפץ. פלג: היו בכירים, אנשים מניירות ערך, כ"א בדרכו שלו ניסה לשאול עוד שאלה, תשאול". בן צור: " בשביל להקריא שאלות לא צריך שייכנסו, הסיבה היא ש - מפנה לעמוד, שורה - "כל פעם שחוקר נכשל היה מישהו אחר מנסה כוחו עלי, זה כ"א רואה את זה".

פלג: "לא יודע. יכול להגיד שכמות החוקרים שנכנסה חריגה מהרגיל, פעם ראשונה שנחשפתי. חקרתי תיקים אחרים. אומרים לי אתה עם הנחקר הזה בהצלחה. היו פעמים שהיו כמה חוקרים בחדר, משהו שהיה קצת חריג. מהניסיון שלי".

14:33 החל דיון על מצבו הרפואי של חפץ בזמן החקירה. עו"ד בן צור: "אמרת שהרופא כעס". פלג: "על המצב הרפואי של חפץ". עו"ד בן צור: "למה זה לא מופיע במזכר"? פלג: "אמרתי שדיווחתי לקצין הרפואה. : המזכר נכתב על ידי, כל הפיקוד ראה, אף אחד לא העיר לי, אם המפקד אומר הכל בסדר".

פלג הוסיף: "ד"ר מזין הגיע כמה ימים לאחר, ראה אותו, בחוץ אמר לי שהוא לא מבין למה הגיע למצב הזה". השופט בר-עם: "כעס כי לא קיבל טיפול רפואי בזמן?" פלג: לא יודע". עו"ד בן צור: "זה קורא שמונה ימים אחרי שניר חפץ נעצר, הרופא רואה הזנחה פושעת". פלג השיב: "הרופא לא אמר הזנחה פושעת. עו"ד בן צור: "שמונה ימים מבחינת הרופא ניר חפץ נמצא במצב לא תקין, נכון?". פלג: "" יכול לומר שלא כל פעם שמבקש חובש יש חובש".

14:15 עו"ד עיסוק ממשיך לחקור על פלג על תנאי החקירה של חפץ, ושאל על תנאי ההיגיינה הבסיסיים. פלג: "קיבל לפחות פעם או פעמיים להתקלח במהלך יום החקירה, להתגלח, להתבשם, מעולם לא מנעתי ממנו, החריג אישור להתקלח, השגחתי על סכין הגילוח שלא יקרה משהו, לא היה חריג לרעה".

14:00 הצדדים דנים על תנאי החקירה של חפץ. פלג השיב: "היה למופת, לא נאזק, לא ידיים ולא רגליים, בניגוד לעצורים, כשביקש להתפנות התפנה, שתייה חמה, זה מותרות, קפה ותה, כשביקש אוכל, השתדלנו, אני מי שהלך להביא אוכל שתיה, היה התפקיד שלי, השתדלתי להקל עליו להפוך את השעות להכי נוחות".

לאחר מכן ביקש עו"ד עיסוק מפלג להתייחס לטענה כי נמנע מזוון מכוון מחפץ: "לא היה, היה אפילו שאמר שאכל יותר מדי, הבאתי את הסנדוויץ' הספציפי שיותר אהב, אותם סנדוויצ'ים ששוטרים ניזונים מהם בשטח, גם אני קיבלתי אותו מזון כשהייתי בשטח".

13:50 התובע עיסוק שואל, האם פלג לחץ על חפץ להחליף עו"ד. פלג השיב: "לא לחצתי, שמעתי על זה פעם ראשונה בתקשורת. אתה מתכוון לרופא וחולה. התייחס אמר כמו שחולה מפקיד את גופו בידי רופא. אני הקבלתי את עצמי לרופא, התכוונתי שיכול לדבר עם חוקר אחר, ההקבלה הייתה אלי".

13:47 עו"ד עיסוק מקרין מקריא קטע מהחקירה של ניר חפץ, בו השתתף יניב פלג: "הולכת לנחות עליך פצצה, יזעזע את עולמך מהיסוד. לא חושב שאתה לוקח בחשבון את הידע שלנו. הדברים בפני העד, תסביר את הדברים שאתה אומר לחפץ, מה יזעזע את עולמו?"

פלג השיב: "עברתי כבר יומיים, ניר לא סיפק גרסה, מפנה לרשות לניירות ערך, בשלב הזה עוד לא הוצגו ראיות, התכתבויות שלו עם חשודים בתיק, ראיות חד משמעיות לכיוון פלילי, החליט שלא משתף פעולה לאותה נקודת זמן, אמרתי לא שאם ימשיך ככה, בלהב מגיע שלב של הנחת ראיות, הכל יהיה מולו".

13:41 עו"ד עיסוק מקרין קטע, בו פלג וניר חפץ צוחקים ומדברים על מטוסים, ולאחר מכן שואל התובע: "למה קיימות שיחות כאלה"? פלג השיב: "לא חלק מהחקירה, אתנחתא, הפסקה. העברנו את השעות בדיבורים, חיבבתי אותו, היה נחקר למופת". פלג הוסיף:"אדם חכם, מבין הרירכיה, ידע עם מי לדבר ולמי לפנות, היו רגעים שאמר לא בפוקוס וקצת עייף, הייתי מביא קפה, הייתי יורד לחניון התת קרקעי, טיילנו שעות, לעשות ריפרש, להתרענן, לאחר מכן חזרנו".

התובע עיסוק: "האם יש תיעוד לשיחות"? פלג השיב: "לא, לא חלק מהחקירה, לתת לו לנשום, לא תשאלתי אותו".

13:28 עו"ד עיסוק: עד כמה בחקירות היו לחצים חריגים?" פלג השיב: "חקירה סטנדרטית, לא היה משהו חריג יתר על המידה".

13:26: עו"ד אסף עיסוק, התובע בתיק 4,000, פונה לפלג ומבקש שיספר על עבודתו: "חקרתי בתיק 4,000 יחד עם ניר שוורץ. הייתי כיד ימינו, כל מה שנדרש, לסייע, להפוך את החדר לנוח יותר לעבור החוקר, נחקר, מסמכים שיהיו, נדרש להציג קטעי וידאו תמונות, שהכל יהיה מוכן, שתייה, אוכל, מה שנדרש יהיה חדר החקירה, בשלבים שניר שוורץ מחוץ לחקירה התבקשתי להמשיך בחקירה".

12:43 בית המשפט יצא להפסקה, לאחריה יחקרו את יניב פלג, חוקר בצוות החקירה של ניר חפץ.

12:41 עו"ד חן: "העדת שאתה יודע שהנחקר במעצר עייף לחוץ מפוחד" שוורץ השיב בחיוב. חן: "אתה גם יודע שאמירות בחדר החקירות לפני אחרי, נאמרות לאדם עייף לחוץ מפוחד". שוורץ: "מה השאלה? אמרתי שבתקופת המעצר אנשים בלחץ, במצב של התגוננות, כשנחקרים, זה הסטייט אוף מיינד שלהם".

שוורץ הוסיף: "חקירה דבר לא נעים. אדם מסתיר. אי אפשר בליטופים וחיבוקים. לא נעים. גורם לחוסר נוחות חוסר נעימות כי מנסים להוציא דברים בניגוד לרצונו. זה לא נעים, אווירה לא נעימה, לא אווריה של סאונה. העצורים מגיעים במצב שבו נמצאים. החוקרים מבצעים תפקיד שלהם על מנת להגיע לחקר האמת. וזו משימה".

12:09 עו"ד חן ממשיך לשאול את שוורץ על מעצר איריס אלוביץ': "ואם לוקחים לנווה תרצה, שם אומרים שאין מקום בשעה אחת בלילה, אין מזרון, תא חולדות, מדובבת, הפועל היוצא של זה, שכשהיא מגיעה אחרי 20 שעות ללא שינה, מגיעה למזרון ויכולה להניח את ראשה, ולמחרת עוד יום חקירה. הפועל היוצא שהיא תשושה ומותשת". שוורץ השיב: "לא יודע למה לקחו לנווה תרצה, לא יודע".

12:03: עו"ד ז'ק חן מתשאל את החוקר שוורץ על הטענות לכאורה, של טרטורים כלפי איריס אלוביץ'. חן: "השאלות באו על רקע התשובה הנחרצת שלך שאין דבר כזה שמטרטרים בין בתי מעצר, מבחינתכם באחריות שב"ס, משנה תשובתך?". שוורץ השיב: "שב"ס מחליט איפה יהיה עצור, אם יש פעולה חקירתית, המשטרה מעורבת במיקום המעצר, בטח ובטח לא מדובר בטרטור לשם טרטור על מנת להתיש את הנעצר, מטרה של מתקון".

עורכי הדין ז'ק חן ובועז בן צור (צילום: שלו שלום, פול)עורכי הדין ז'ק חן ובועז בן צור (צילום: שלו שלום, פול)

11:20 הסתיימה החקירה הנגדית שהוביל עו"ד בן צור. לאחר מכן התחילה החקירה הנגדית של עו"ד ז'ק חן, פרקליטו של אלוביץ'.

10:58 בן צור מתשאל את שוורץ על "חקירת המרקים" ושואל מה הייתה משימתה. שוורץ: "ביקשתי לקחת את כל ההודעות שהוצאו מהנייד של ישועה, ולסמן מתוך כל ההודעות אילו נשלחו לוואלה,  ואילו לאתרים אחרים. מבחינתו מה שרלוונטי מה נשלח לוואלה שזה מה שהיה חריג ומה שלח למקומות נוספים".

10:52 בן צור פונה לשוורץ: "אתה זוכר אירוע בחקירה שההקלדה נמחקה?", שוורץ השיב בחיוב. בן צור המשיך: "אמרת נקליד מחדש, מה הייתה תגובתו שך חפץ? שתי גרסאות לא טוב. המשמעות היא אני לא רוצה שתקלידו דברים שאמרתי כי תהינה שתי גרסאות, אחת הקלדה, שתיים תמליל". לאחר מכן, בן צור טען כי יכול להיות שיש קושי בגרסאות המתחלפות.

שוורץ השיב כי חפץ טען שחטף בלק אאוט, וכי "זה כתוב בשיחה, וגם יש הקלטה, וכי הדבר לא נבע מתוך זדון ולפעמים מילים מתפספסות".

10:49 עורך הדין בן צור מתשאל את שוורץ על הפגישות של חפץ עם במעון בבלפור עם שאול אלוביץ', כאשר הראשונה התרחשה ב-28 בנובמבר 2014, והשנייה ב-16 בינואר 2015. שוורץ השיב כי חפץ לא זכר. לאחר מכן טען כי ניר נזכר שהיו שתי פגישות ומיקם אותן באופן אפשרי על פני ציר הזמנים.

10:24 בן צור מעלה בעיה נוספת מול שוורץ: "הוצאתם צו לקבלת הנכנסים והיוצאים במעון הרשמי, מה הייתה הגרסה של חפץ שזכר מי היה בפאטיו של המעון הרשמי?". החוקר שוורץ טען כי לחפץ היו מספר גרסאות, בהתחלה אנשי תקשורת, אחר כך פוליטיקאים, והמשיך, כי גם בעניין הזה אינו היה סגור מי מהאנשים שהה שם.

10:20 עורך דין בן צור מתשאל את שוורץ על החקירה בה השתתפה פולינה מהרשות לניירות ערך ועל הזמנים שבחרה לחקור. שוורץ השיב שלפולינה הייתה את הסיבה השלה, אך בן צור טען: "אין הסבר אחר חוץ מלחרוץ זמן שמתאים לכם".

10:08 הצדדים ממשיכים לטעון לגבי עיוות המועדים בחקירתו של חפץ. בועז בן צור פונה לשוורץ: "בחקירה בעמוד שלוש, אתה אמר לחפץ 'הרבה מועדים', מזמין אותך להיזכר בעוד מועדים, אתה אומר לו 'תשמע אלה הטווחים, תתחיל להתכנס'". שוורץ: "אלה נקודות בזמן שידועים לך, בתוך הזמן הזה מציגים אירועים ספציפיים".

לאחר מכן עורך דין בן צור שואל מדוע עניין את החוקרים, היכן היה ניר חפץ ביום שישי ה-16 בינואר 2015, ומה משמעות השאלה. שוורץ השיב: "יש איכונים שעשינו ויש ממצאים, רוצים שבתוך הציר ינסה להיזכר בלי עזרה מבחוץ. יכולנו מלכתחילה להציג ציר זמנים עם האיכונים, רצינו מההתחלה תהיה שהתשובה של הזמנים תהיה עצמאית". 

בן צור השיב: "ציר זמנים מניפולטיבי", שוורץ: "אנחנו לא קוראים לזה מניפולטיבי".

נתניהו בבית המשפט (צילום: רויטרס)נתניהו בבית המשפט (צילום: רויטרס)

9:42 עורך דין בן צור פונה לחוקר שוורץ ושואל אותו על הקרנת קטע בחקירה של חפץ: "אתם מקרינים לו קטע מה-5.32018, קטע שנבחר בקפידה שמתייחס למה שטענתם, ספקות ולבטים מחקירתו, מי בחר את הקטע?", שוורץ השיב כי אינו זוכר. בן צור מתנגב לתשובתו ואומר: "הצגה הגונה לעד שאומרים שהיו לך ספקות ומציגים חלק אחרון של 2014, ולא מציגים את המבואות הרבות של 2015, זו הצגה מניפולטיבית נכון?", החוקר שוורץ השיב בשלילה.

9:24 בועז בן צור: מי ערך את החקירה ב-26.7.18? שוורץ השיב: יואב תלם (ראש זרוע חקירות) והרשות לניירות ערך. עורך דין בן צור פנה שוב לשוורץ ואמר כי הם חקרו את חפץ בחודש מרץ, ושאל: "מה קרה בין מרץ לחודש יולי? קראתם את החומרים, ראיתם את הנתונים וגרסתו לא הסתדרה". החוקר שוורץ אמר: "קראנו, עשינו חקירות ועוד בדיקות. מהלכים מול ראש הממשלה, מול לשכת ראש הממשלה, לוודא הגעתו לבלפור ומחקרי תקשורת יותר מעמיקים".

9:20 עורך הדין בועז בן צור פונה לחוקר שוורץ: "באחד האירועים המרכזיים, חפץ מתבקש להעביר מסמך למר נתניהו, מה אומר לכם לגבי העמוד של אותו עניין? שוורץ השיב: "מבחינת זיכרון זמנים היה קשה איתו. לא זכר זמנים לא ידע לקבע את המעוד של אותן אירועים במיוחד האירוע הזה שמוסר את המסמך, לא ידע לקבע מבחינת הזיכרון שלו, רק ידע לומר טרם בחירות 2015".

לעדות חוקריו של חפץ יש חשיבות רבה, משום שהיא נועדה, בין היתר, להראות את האופן שבו הוצאו מחפץ העדויות שמסר בחקירה, כמו גם כיצד גויס לשמש כעד מדינה.

לנוכח המגעים על הסדר טיעון אפשרי עם נתניהו, נדחק לקרן זווית ההליך המשפטי המתנהל במלוא עוזו. זאת כשברקע הסערה הציבורית והדעות שמשמיעים פוליטיקאים ומשפטנים בעד ונגד ההסדר האפשרי.