קבלו את המדריך המלא לחקירה במשטרה. מה עושים בחקירת משטרה? כיצד עליכם לנהוג ומה אסור לעשות? עו"ד רפאל ציק במדריך מלא ומיוחד.

ראשית, חשוב להבדיל בין חקירת חשוד בעבירה פלילית לבין גביית עדות או תשאול של אדם שלא מוגדר כחשוד בביצוע עבירה פלילית. 

איך אדע אם אני חשוד או עד רגיל?
אם נאמר לי בטרם החקירה שאני נחקר באזהרה בחשד לביצוע עבירה פלילית מסוימת - אדע שאני חשוד בביצוע עבירה פלילית, אך אם זה לא נאמר - אז אני נחקר כעד רגיל ולא כחשוד.

יחד עם זאת, במקרים רבים המשטרה מטשטשת ולא מוסרת מידע כשהיא מזמנת אדם לחקירה, האם זה בשל כך שהאדם חשוד בביצוע עבירה פלילית או בשל כך שהאדם עד ראייה. גם בטרם החקירה, החוקרים נוקטים בפעולות הסוואה של חובת האזהרה כדי שיצליחו להוציא כמה שיותר מידע מהחשוד ללא שיבין שהוא חשוד בעבירה.

גם אדם שזומן לעדות שלא באזהרה, ייתכן ובמהלך עדותו הוא יהפוך לחשוד בביצוע עבירה פלילית ואז הוא יוזהר כחשוד תוך כדי גביית העדות ממנו ויהיה זכאי בשלב זה להיוועץ בעו"ד באמצע החקירה. 

חקירת חשוד בביצוע עבירה פלילית מתבצעת לא רק כאשר הוא זומן מראש על ידי המשטרה אלא גם לאחר עיכובו או מעצרו של האדם וכמובן שגם אדם שעוכב או נעצר, זכאי לכל הזכויות האמורות במדריך זה.

לעיתים חושש החשוד להיוועץ בעורך דין, מאחר וזה מראה כביכול שאם הוא נועץ בעורך דין, אז הוא אשם בעבירה. אך ההיפך הוא הנכון, מאחר וזכות ההיוועצות היא זכות חוקית ורק חשוד שנועץ עם עו"ד ופועל על פי המלצתו יכול להיחלץ מהצרה במהרה, אך חשוד שמוותר על ההיוועצות וחושב שהוא "חכם" בדרך כלל מסתבך בהמשך.

המותר והאסור בחקירת משטרה
מותר למשטרה להפעיל לחץ במסגרת החוק ולעשות תחבולות חקירה כנגד הנחקר, הכוללים תרגילי חקירה והצהרות כי בידה ראיות מפלילות כנגד הנחקר. כך אסור למשטרה לזייף או לזייף מסמכים וראיות הקשורים לתיק החקירה, כמו למשל זיוף הודעת חקירה של חשוד אחר בתיק שאמר שהחשוד הנחקר כעת ביצע את העבירה, אך חוקר המשטרה יכול להצהיר בעל פה כי החשוד השני סיפר בחקירה כי החשוד הנחקר כעת ביצע את העבירה.

למשטרה יש שיטות חקירה רבות, כמו טכניקת השוטר הטוב והשוטר הרע – שיטה ישנה בה יש שוטר טוב שמבטיח לחשוד שיוותרו לו בתמורה לכך שיודה בביצוע העבירה וכדומה, לעומת השוטר הרע אשר מפחיד את החשוד שהוא ייענש בחומרה, ועוד שיטות נוספות כמו לדוגמה עימות של החשוד עם נפגע העבירה או עד אחר, עימות החשוד עם ממצאים שונים שנמצאו בזירת העבירה כמו למשל סמים שנמצאו בביתו של החשוד או סכין שנמצאה ועליה טביעת אצבע או די.אן.אי שלו, מסדרי זיהוי, שיחזור במקום הפשע ועוד.

זכות לחיסיון מפני הפללה עצמית
חיסיון הניתן לעד ראייה שאינו חשוד בביצוע עבירה פלילית, כאשר החיסיון מקנה לנחקר זכות שלא להשיב לשאלות של חוקר המשטרה שהתשובות עליהן יכולות להעמיד אותו בסכנה, אך כאשר התשובות לא יפלילו אותו - הוא חייב לענות לחוקר המשטרה (בשונה מחשוד, כפי שיפורט להלן, שיכול לשתוק לאורך כל החקירה ולא לענות על אף שאלה). החיסיון מפני הפללה עצמית חל גם על הצגת מסמכים וראיות ולבית המשפט יש שיקול דעת להסיר את החיסיון תוך הענקת "חיסיון שימוש".

זכות השתיקה
זכות השתיקה, היא זכותו של החשוד שנחקר תחת אזהרה בחשד לביצוע עבירה פלילית (וכן של נאשם במשפטו) שלא לענות על שאלות שהוא נשאל עליהן. מטרות האזהרה, בכדי שיוכל לבחור באורח חופשי באם למסור הודאה או לא ושאין עליו להתיירא מפני איש המשטרה שנחשב לאיש מרות, או לשאת חן בעיניו.

ההצדקות לזכות השתיקה, הן בשל דילמה משולשת שיש לאדם, בין חובה מוסרית לומר אמת, לבין החולשה של האדם לשקר כדי להציל את עצמו מהדין, לבין ביזיון בית המשפט עקב הסירוב להעיד. שלושת הדברים הללו נמנעים על ידי זכות השתיקה.

הצדקות נוספות לזכות השתיקה הן צמצום פערי הכוחות בין המשטרה לחשוד וריסון הכוח והשימוש לרעה בכוח של המשטרה, צמצום החשש מפני הודאות שווא ומתן תמריץ למשטרה להשגת ראיות חיצוניות והפחתת הסיכון לטעויות.

זכות ההיוועצות
חובת המשטרה היא לאפשר לנחקר מפגש ללא דיחוי עם עורך דין. חשיבות ההיוועצות עם עורך דין פלילי בטרם החקירה, היא בשל כך שעורך הדין הוא הגורם היחיד במהלך ניתוקו של הנחקר מן העולם. עורך הדין מעניק תמיכה נפשית לנחקר ומוודא כי הנחקר מודע לזכויותיו ומסביר לו על הליכי החקירה.

  • עורך הדין מעניק לנחקר ייעוץ מקצועי בדבר שיתוף פעולה/היעדר שיתוף פעולה וההשלכות של זה.
  • עורך הדין מסביר לנחקר על העבירות שביצע, מה היסודות שלהן ומה ההגנות שלו במשפט הפלילי.
  • זכות ההיוועצות קיימת בכל חקירה פלילית, גם אם אותו אדם נחקר כבר בעבר בנוגע לאותה עבירה.
  • זכות ההיוועצות קיימת גם אם האדם ויתר בתחילת החקירה על זכותו להיוועץ עם עורך דין, ונמלך בדעתו והחליט בהמשך החקירה שהוא רוצה להיוועץ בעורך דין.

מימוש זכות ההיוועצות יכול להיות הן בהגעה פיזית של עורך הדין לתחנת המשטרה בה נחקר החשוד וייעוץ לחשוד בטרם החקירה בחדר נפרד, אך ניתן לייעץ לחשוד הנחקר בטרם חקירתו גם בטלפון, וזאת לאחר שעורך הדין מוודא כי חיסיון עורך דין-לקוח נשמר בקפדנות על המשטרה.

זכות ההודעה על מעצר
אדם שנעצר על ידי המשטרה, זכאי להודיע לאדם קרוב שנקב בשמו או לעורך דין, על כך שהוא נעצר.

לאחר החקירה
בתום החקירה יש סמכות לקצין הממונה להחליט, כי החשוד ייעצר ויובא בפני שופט אשר ידון בעניין מעצרו ויחליט בעניינו או להחליט על שחרור החשוד או להחליט על שחרור החשוד בתנאים מסוימים בהסכמת הנחקר, כמו מעצר בית, איסור יצירת קשר, הרחקה ממקום מסוים, איסור יציאה מן הארץ וערובה כספית.

עורך הדין רפאל ציק  (צילום: ראובן קפוצ'ינסקי)עורך הדין רפאל ציק (צילום: ראובן קפוצ'ינסקי)

כללים חשובים בחקירת משטרה

  • אל תדברו על החשדות כנגדכם בפני חוקר המשטרה, גם לא בטלפון, בטרם נועצתם עם עורך דין פלילי.
  • אל תדברו על החשדות כנגדכם עם החוקר גם אם זו שיחת אגב לא רשמית, כמו למשל במסדרון או בחדר המתנה.
  • שוטרים הגיעו לביתכם לבצע חיפוש, אל תדברו איתם במהלך החיפוש, מאחר וכל מה שתגידו נחשב כראיה במשפט.
  • אל תאמינו להבטחות סרק של החוקר, כי אם תספרו את האמת אז התיק כנגדכם ייסגר ותשוחררו הביתה.
  • בדקו היטב בטרם חתמתם על תיעוד החקירה, אם אכן כל מה שאמרתם נכתב על ידי החוקר.

אל תחסכו בהיוועצות בטרם חקירה, מאחר והניסיון מלמד כי ייעוץ של עו"ד פלילי בטרם חקירה במשטרה, חוסך המיון כסף ועוגמת נפש בהמשך.

אודות עו"ד רפאל ציק
עורך דין רפאל ציק - בעל הישגים רבים ונדירים והצלחות משפטיות בתיקים פליליים ובעל ניסיון רב עם בתי המשפט, התביעה הפלילית והמשטרה.

במהלך השנים בעבודתו כעורך דין, צבר עורך דין רפאל ציק ניסיון רב  והצלחות רבות בייצוג בתיקים בתחום הפלילי ובכלל זה בתחומים הבאים: עבירות סמים, עבירות אלימות ואלימות במשפחה, עבירות המתה, עבירות מין, עבירות מרמה והונאה, עבירות רכוש, עבירות נשק, עבירות צווארון לבן ועבירות תעבורה.

הכתבה באדיבות פורטל המשפט obiter.co.il
לביקור באתר של עו"ד רפאל ציק לחצו כאן