חקירתו החוזרת של עד המדינה בתיק 4000 שלמה פילבר נפתחה אתמול בבית המשפט המחוזי בירושלים. התובעת בתיק יהודית תירוש התמקדה בפערים בין הגרסאות שמסר פילבר במשטרה לאחר שנחתם ההסכם עמו לעדותו בבית המשפט.

בראשית הדיון הציגה תירוש מזכר שממנו עולה, לכאורה, כי המקור של מה שכונה בהמשך "הפסקת חשמל" הוא תקלה בדיסק שעליו הוקלט הקטע הספציפי של החקירה. לאחר מכן, תירוש ביקשה להגיש במסגרת החקירה החוזרת שני מזכרים, שבהם מספרים עורכי דינו של פילבר לצוות החקירה על הגרסאות שפילבר עצמו מסר לעורכי דינו לקראת החתימה על הסכם עד המדינה. למרות התנגדות הסנגורים להצגת אחד מהם הוצגו שני המזכרים בניסיון להוכיח שפילבר לא שינה את גרסתו בנוגע לקשר בין הפגישה עם אלוביץ' לפעולותיו.

כמו כן, תירוש שאלה את פילבר על גרסתו ביחס למועד שבו התקיימה פגישת ההנחיה. "אמרתי לאורך כל הדרך, הזיכרון שיש לי הוא שהפגישה הייתה בשבוע הראשון (לאחר כניסתו לתפקיד כמנכ"ל משרד התקשורת - מ"ו), ולפני שנסעתי לחו"ל. אחרי זה אני זוכר שהלכתי לעשות סדרת פעולות שבדקנו בתאריכים. אני לא חוזר בי מהדברים".

תירוש ציינה כי בעדותו במשטרה ובסבב החקירה הנגדית הראשון אמר פילבר שכלל לא דן עם נתניהו בענייני משרד התקשורת לפני כניסתו לתפקיד, וכי השיחות ביניהם באותה תקופה עסקו ככל הנראה במסע הבחירות של הליכוד שניהל. בחקירה הנגדית אתמול אמר פילבר כי לפני המינוי דן עם נתניהו בענייני רשות השידור, אך לא בשוק המדיה.

ההגנה מצדה התנגדה להמשך המיקוד בפגישת ההנחיה וממשיכה לשלול את עצם קיומה: "התמודדנו על תזה שהופיעה באישום שנסמכה על תזה שהעד מסר שיש פגישה בשבוע הראשון (פגישת ההנחיה - מ"ו), ושללנו אותה. לראיה התביעה ביקשה לתקן את האישום. הראנו למעלה מן הצורך שכל הפגישות לפני המינוי נשללות. הכול בהיר, מלא וסדור. אמרתי אתמול שחלק מהסימנים שפילבר נתן ביחס לפגישה לא מתקיימים.

אנחנו מתמודדים עם סיפור 'נפגשתי עם מר נתניהו והוא הנחה אותי'. אמרנו לפילבר שחלק מהסימנים שהוא נותן לא מתקיימים". הדבר מתקיים כאמור לאחר שההגנה הראתה כי לפי איכוני הטלפונים ויומני ראש הממשלה ופילבר, הפגישה לא הייתה יכולה להתרחש בשבוע שלאחר מינויו של פילבר, ובעקבות זאת הפרקליטות ביקשה לתקן את כתב האישום.