ישראל תארח בשבוע הבא ועידה בינלאומית של האו"ם בנושא מניעת ניסויים גרעיניים. בוועידה ישתתפו קרוב למאה נציגים, ביניהם נציגים ממדינות ערביות ומוסלמיות שאינן מקיימות יחסים דיפלומטיים עם ישראל, וזאת בנוסף להשתתפות נציגי ירדן ומצרים.
 

כתנאי לקיום הוועידה הבטיח משרד החוץ לשמור על שלומם ובטוחנם של המשתתפים ממדינות שאין להם קשרים דיפלומטיים עם ישראל. הוועידה היא מטעם ארגון האמנה הבינלאומית למניעת ניסויים גרעיניים (CTBTO) שישראל היא אחת החברות בו. מטרת הוועידה היא לבחון ולהפיק לקחים מתוצאות הניסוי שהתקיים בחודש נובמבר 2014 בירדן. הניסוי, שאחד ממנהליו הוא ישראלי, בחן את המוכנות של פקחי הארגון לאתר, לזהות ולנטר ניסויים גרעיניים, אם וכאשר יבוצעו.
 

ברחבי העולם הוצבו מטעם הארגון מאות תחנות ניטור שתפקידן לאתר ניסויים גרעיניים. בישראל הוקמו שתי תחנות ניטור אחת ליד אילת והשנייה בהר מירון, ועוד מעבדה שפועלת בכור הגרעיני בנחל שורק.
 

בראש המשלחת יעמוד המנהל הכללי של ארגון האמנה למניעת ניסויים גרעיניים, ד"ר לסינה ז'רבו. הוא ייפגש עם השר לענייני מודיעין יובל שטייניץ, עם ראשי הוועדה לאנרגיה אטומית של ישראל ואישים נוספים. אחת ממטרות ביקורו היא גם לנסות לשכנע את ישראל לאשרר את האמנה.

ישראל חתמה על האמנה ב-1966 אך טרם אשררה אותה. ישראל היא אחת משמונה מדינות שלא עשו זאת. האחרות הן ארצות הברית, איראן, צפון קוריאה, פקיסטן, הודו סין ומצרים. ללא האשרור של השמונה, האמנה אינה בתוקף. בארגון האמנה למניעת ניסויים גרעיניים אומרים כי אם ישראל תאשרר את האמנה ילכו בעקבותיה שאר או חלק מהמדינות שלא עשו זאת.