בבית הספר לתיאום וקישור של היחידה לתיאום פעולות הממשלה בשטחים בצה"ל החל השבוע אימון לקציני אוכלוסייה. האימון נועד להכשרה ולהטמעת הלקחים שהופקו לאחר מבצע "צוק איתן", שבמהלכו הצטרפו קא"לים לגדודים הלוחמים ברצועת עזה.

לאחר מבצע צוק איתן ובעקבות ריבוי התביעות קיבל התפקיד משמעות גדולה יותר בעיקר בגלל יתרונם של הקא״לים בהכרת הזירה הפלסטינית, מרחב הפעולה בו הם פועלים, ידיעת השפה הערבית ושליטה ברזי המקצוע תיאום וקישור צבאי ואזרחי אשר מסייעים לו לייצר קשר ישיר עם האוכלוסייה במרחב הלחימה.

בין היתר לומדים הקא"לים על המגמות והתמורות בזירה הפלסטינית ומעמיקים את היכרותם עם רצועת עזה. בנוסף, מדמים החניכים בקורס לחימה במהלכה יתמודדו עם הקשיים העולים בלחימה בשטח בנוי, רווי אוכלוסיה אזרחית, תחת אש.

קצין האוכלוסייה מצטוות למג"ד בשטח במטרה למנוע פגיעה באוכלוסייה אזרחית בלתי מעורבת ולצמצם פגיעה בתשתיות אזרחיות, חיוניות ורגישות.

הקא"ל מזהה עבור הלוחמים תשתיות חיוניות, כגון: מרפאה, תחנות כח ואתרים רגישים כמסגד, מחסות, בתי ספר, מחסני מזון וכדומה. בנוסף, מסייע הקא"ל בתיאום יציאת אוכלוסייה החוצה ממרחב הלחימה, מתאם פינויי פצועים ותיקוני תשתיות, לרבות תחת אש ואמון על תיאום פעילות הארגונים הבינלאומיים הנמצאים במרחב הלחימה.