בג"ץ נתן הערב אור ירוק להריסת שישה מבתיהם של מחבלים שחשודים ברצח מלאכי רוזנפלד, דני גונן ובני הזוג נעמה ואיתם הנקין ז"ל ודחה שמונה עתירות שהוגשו נגד ההריסה. עתירה אחת התקבלה, שכן בעתירה זאת העותר הוא משכיר הדירה. למרות הסערה הציבורית שעוררו העתירות נגד המהלך, החלטת השופטים היום הייתה צפויה, שכן בג"ץ אינו נוהג להתערב בהחלטות על הריסות בתי מחבלים. 
נשיאת בית המשפט העליון, השופטת מרים נאור, כתבה בהחלטתה כי "אין מקום לעת הזו להתערב בהחלטת המפקד הצבאי והדרג המדיני, שלפיה הריסת בתים אכן מהווה גורם מרתיע למחבלים פוטנציאליים החוששים לפגיעה בבני משפחתם" .

"בהתאם לזאת, החומר שהוצג לנו הניח את דעתי, שחשש לפגיעה בבתי משפחות המחבלים יוצר הרתעה אצל מחבלים בכוח. לפיכך, חרף הספקות שהובעו לאחרונה בפסיקה ובספרות ביחס לכוח ההרתעה של הריסת בתים, לא ראיתי מקום לסטות מההלכה הפסוקה, שמצאה כי ככלל אין הצדקה להתערב בהחלטת הרשויות המוסמכות לעשות שימוש באמצעי זה", הוסיפה השופטת נאור.

השופט חנן מלצר התייחס לדיון הקודם בעתירות, בו השמיעו דברים בני משפחות הנרצחים בפיגועים שביצעו לכאורה המחבלים נשוא העתירות. "אני לנכון להזכיר את הדברים המרגשים והנוגעים ללב, שהושמעו בדיון, מפי אמו של דני גונן, גב' דבורה גונן, ומפי אביו של מלאכי רוזנפלד, מר אליעזר רוזנפלד. 

"מעבר לתיאור יקיריהם שנרצחו, כאשר שירת חייהם בדמי ימיהם נפסקה, והמחשת האובדן הקשה שנגרם למשפחותיהם ולעם ישראל – הם ביקשו לתמוך בצווים שהוצאו ע"י המפקד הצבאי לא מטעמים של נקם, אלא משיקולים של הרתעה – כדי שאחרים לא יפגעו כמו ילדיהם וכמותם", כתב.