בימים שבהם ניצב סימן שאלה גדול באשר ליישומו של חוק הגיוס, אנחנו מקבלים דוגמא חיובית נוספת לשילוב החרדים בצבא: השבוע התגייסו לראשונה בהיסטוריה של ישראל תשעה חרדים ליחידות הסייבר השונות של צה"ל. המתנגדים לחוק הגיוס שעוררו סערה השבוע בכנסת, בעיקר לאור דרישה של המפלגות החרדיות לקיים הסכמים קואליציוניים ולהסיר את איום הטלת סנקציות, יכולים לקבל דוגמה מתשעה צעירים חרדים שעשו השבוע היסטוריה והתגייסו לצה"ל לאחד התפקידים הרגישים והחשובים לביטחון המדינה.
התשעה, בוגרי המחזור הראשון של ישיבת ההסדר החרדית הטכנולוגית בגן יבנה, בחרו להתגייס ליחידות סייבר שונות באמ"ן. הישיבה הוקמה לפני כשנתיים ביוזמה משותפת של משרד הביטחון וצה"ל במטרה לענות על שתי מטרות: שילוב צעירים חרדיים בשירות צבאי משמעותי בצה"ל, ולא פחות חשוב מכך, שילובם עם שחרורם מצה"ל בשוק התעסוקה.

מיצו עצמם במסלול החרדי

בניגוד לאחרות הישיבה הטכנולוגית בן יבנה מיועדת לבני נוער חרדיים בלבד, אשר מרגישים כי מיצו עצמם במסלול החרדי שבו למדו עד היום, ומעוניינים מחד גיסא, להמשיך ולטפח את רמתם התורנית ומאידך גיסא, לתרום למדינת ישראל במסגרת שירות צבאי משמעותי ובכך גם לדאוג לפרנסתם בעתיד. חלק מהתלמידים מגיעים מישיבות תיכוניות חרדיות, בעלי בגרות מלאה, וחלקם ללא כל רקע לימודי כללי.
מי שליווה את התשעה ביומם הראשון בבקו"ם הוא סגן שר הביטחון, הרב אלי בן דהן, שמסייע לישיבה בתהליכי ביסוסה בחודשים האחרונים. "הקמתה של הישיבה היא בשורה לחברה הישראלית כולה ולחברה החרדית בפרט, לשימוש ביכולת הלמידה והניתוח היהודים למטרות הגנה על מדינת ישראל", אמר בן דהן ל"מעריב אונליין", והוסיף: "גיוסם של צעירים אלה לשירות משמעותי בתחום הסייבר הצה"לי יאפשר להם גם לשרת שירות משמעותי במדינת ישראל וגם להשתלב בשוק העבודה הישראלי בתום השירות וכל זה בשמירה על רמה תורנית גבוהה".
במסגרת ההכנות לשירות צבאי משמעותי, המקצוע המרכזי הנלמד הינו סייבר ותכנית הלימודים נכתבה ונערכה בשיתוף פעולה עם מטה הסייבר הצה"לי. תכנית הלימודים אורכה ארבע שנים, כאשר בשנתיים הראשונות לומדים התלמידים בישיבה ובשנתיים האחרונות מתגייסים התלמידים לצה"ל ומשולבים באגף התקשוב כמגני סייבר ובאגף המודיעין בתפקיד תוקפי סייבר.