משר הביטחון הודיע כי בעקבות דוח מבקר המדינה שפורסם השבוע, ייפסקו הניכויים לטובת ארגון נכי צה"ל מתוך התגמול החודשי של הנכים. במקביל הוחלט במשרד הביטחון לסייע לארגון נכי צה"ל, ככל הניתן, במעבר לגבייה ישירה של דמי החבר בארגון נכי צה"ל ובבית הלוחם. בנוסף נכי צה"ל יוכלו לבחור אם להיות חברים בארגון נכי צה"ל ולא יגבו עוד דמי חברות באופן אוטומטי.

מאחר והנושא לא הוסדר בחקיקה מסודרת, המשיך משרד הביטחון בגבייה של תשלום דמי חבר בבית הלוחם וסליקה של הלוואות בנקאיות הניתנות באמצעות ארגון נכי צה"ל מתוך התגמול החודשי של נכי צה"ל. זאת על אף דוחות מבקר המדינה, ואמירתו הברורה של המבקר כי הגביה אינה מעוגנת בחוק הנכים, ועליה להיפסק.

ממשרד הביטחון נמסר כי "בתום התדיינות ארוכה עם ארגון נכי צה"ל, ולאחר שהתריע במספר רב של הזדמנויות, הודיע משרד הביטחון לארגון נכי צה"ל כי החוק אינו מאפשר לו עוד להמשיך ולבצע את הניכויים מהתגמול החודשי, וכי על הארגון להיערך לגביה ישירה.  משרד הביטחון אף העלה את הנושא בדיונים בוועדות הכנסת השונות".

"לכן", הודיעו במשרד הביטחון, "החל מחודש יוני 2016, לא ייגבו עוד על ידי משרד הביטחון, מהתגמול החודשי, דמי חברות בארגון נכי צה"ל. נכי צה"ל יוכלו לבחור האם ברצונם להיות חברים בארגון ולא יגבו עוד דמי חברות באופן אוטומטי. הודעה בעניין זה תופיע בתלוש תגמולי חודש אפריל 2016, לכלל נכי צה"ל. משרד הביטחון יסייע לארגון  נכי צה"ל בהעברת כל הנתונים הנדרשים, לצורך המשך גביית דמי החבר באופן ישיר, על-פי רצונו של הנכה, כפי שהארגון גובה מהנכים בנושאים אחרים". 

עוד נמסר ממשרד הביטחון כי "נמשיך לפעול, בכפוף לחוק, כדי לוודא ולהבטיח שנכי צה"ל ימשיכו לקבל את מלוא הזכויות וההטבות המגיעות להם על-פי דין"