סערת הרב צבאי נמשכת: מינויו של הרב הצבאי הראשי המיועד, אייל קרים, עליו הוכרז אתמול, הביא עמו ביקורת רבה על התבטאויות שמהן אפשר להבין כי אישר הלכתית אונס של נשים לא יהודיות במדור שאלות ותשובות באתר "כיפה". לאחר שיחה של קרים עם ראש אכ"א, אלוף חגי טופלנסקי, אושר המשך מינויו לתפקיד, אך בדיקה מעמיקה יותר של התשובות שנתן קרים במסגרת האתר, שערך עיתון הארץ, נמצאו התבטאויות שנויות במחלוקת בנושאים רחבים, בהם התייחסות פטרונית כלפי נשים והקהילה הלהט"בית ואף קריאות להריגת מחבלים מנוטרלים.בתשובה לשאלה בנוגע לאפליית נשים במתן עדות, אמר קרים כי "אתה צודק שזוהי הפליה של האישה לטובה, מכיוון שאופייה הסנטימנטלי אינו מאפשר לה לעמוד בחקירות שתי וערב של בתי המשפט". על גיוס בנות אמר אמר: "עצם המסגרת הצבאית לבנות אינה עומדת בגדרי הצניעות, הן משום החברה המעורבת, והן משום שהבת נמצאת תחת פיקוד בן". כשנשאל "האם מותר לחייל לסרב פקודה?" השיב: "לפעמים ישנן שאלות הקשורות למוסר מלחמה המעוגנות בעולמה של הלכה, ופקודה המנוגדת להלכה - אין לקיימה"."נמצאות במסגרת  לא צנועה", חיילות צה"ל. צילום רויטרס"נמצאות במסגרת לא צנועה", חיילות צה"ל. צילום רויטרס
הומוסקסואלים הגדיר קרים כחולים או בעלי מום ואמר "מלבד ההיבט ההלכתי עקרוני - התנגדותנו אינה מכוונת לאדם פרטי זה או אחר שלו נטייה הומו' (כך במקור). התייחסותינו אל האדם הפרטי היא כמו אל אדם חולה או בעל מום שיש מצווה לאהוב אותו, לתמוך בו ולעזור לו להיחלץ ממצבו עם הרבה רגישות וסבלנות".

"יש להתייחס למחבלים פצועים כמו לחיות"בנוגע למחבלים פצועים ובניגוד להנחיות צה"ל, טען אין לטפל בהם מכיוון שהם לא ראויים ליחס אנושי. "אין לנהוג במחבלים כבני אדם שהרי הם 'חיות', ופועל לגביהם הכלל שציינת, 'כל המרחם על אכזרים סופו להתאכזר על רחמנים'". כמו כן, הבהיר את עמדתו בשאלה אחרת כשאמר "מחבלים מתאבדים שנפצעו יש להרוג". בצה"ל סירבו להגיב לדבריו של קרים.בנוגע לעינויים אמר קרים כי "מותר לענות שבוי (או עצור) כדי לשאוב ממנו מידע מודיעיני, שבעזרתו ניתן יהיה לסכל או למנוע פיגועים, משום שיש בזה פיקוח נפש של יחיד או של רבים. שלל מלחמה הוא נושא מורכב, אך באופן כללי, לצה"ל מותר לקחתו, והחייל הפרטי צריך למסור לשלטונות הצבא כל רכוש שלל שנופל לידו. החובה לפגוע ברכוש מחבלים היא לא רק כדי ליצור הרתעה, אלא כדי להחליש את כוחה של הרשות הפלסטינית. מחבלים שלקחו אזרחים גויים כבני ערובה ובכך הם מונעים מצה"ל לפגוע בהם בהשתמשם בהם כמגנים חיים, שאלה זו שנויה במחלוקת בין הראשונים, שהרי לבני הערובה יש דין של 'רודף מאונס', לכן אין לסכן חיי חיילים כדי למנוע הרג חפים מפשע, אך אין זה פשוט שמותר לפגוע במחבלים כשוודאי ייפגעו גם בני הערובה, אך אם אין ודאות שייפגעו בני הערובה, יתכן שמותר".

"הרב קרים יוביל את הרבנות הצבאית בממלכתיות, תבונה ורגישות"
חבר הכנסת אראל מרגלית קרא לביטול מינויו של קרים לתפקיד ואמר "צה"ל הוא צבא העם, ולא צבא של הומופובים ושוביניסטים. תפקיד הרב הראשי לצה"ל להרבות אור ולא לזרוק בוץ ושנאה יש להודיע הערב על ביטול המינוי המביש, ולבדוק איך אושר מלכתחילה".מנכ"ל עמותת חדו"ש לחופש דת ושוויון, הרב עו"ד אורי רגב אמר בתגובה כי "מתברר שהרב קרים אינו רק מתיר לאנוס בשעת מלחמה, אלא גם מתיר לרצוח אסירים, מעודד הומופוביה ומטיף נגד שירות נשים בצבא. קרים לא יכול להישאר בצבא יום אחד נוסף, כיוון שכל יום נוסף מעביר את המסר שפסקיו הנוראים מקובלים על צה"ל ומייצגים את רוחו ועמדותיו".בסיכומו של יום מוסר הרב באמצעות דובר צה"ל:  "הרב מצר על הפרסומים בכלי התקשורת ביממה האחרונה, וציין כי צה"ל הוא צבא עם ממלכתי והוא גאה להוביל את הרבנות הצבאית הראשית ומתחייב לפעול בממלכתיות, בתבונה וברגישות בתפקידו".