חיל האוויר מפרסם את ממצאי תחקיר התרסקות מטוס הסופה בה נהרג רס"ן אוהד כהן נוב ז"ל, ב-5 באוקטובר 2016. מפקד חיל האוויר מינה צוות בדיקה בראשות אל"ם ממערך הקרב ואיש אוויר שלקח בו חלק. מתחקור התאונה עולה כי הצוות חזר לנחיתה לאחר שביצע תקיפה מבצעית ברצועת עזה: "המוביל חזר בצורה א-סימטרית" מסביר גורם בכיר בחיל האוויר. "כלומר מטוס שממריא לגיחה עם מספר פצצות זהות על הכנפיים, יכול להיות שמסיבות מבצעיות הוא נדרש להטיל רק חלק מהחימוש ובמצב כזה הוא יכול למצוא עצמו בחוסר סימטריה.

"העצימות נקבעת על פי המשקל שנשאר על המטוס" מסביר הגורם, "נחיתה כזו היא מורכבת והצוות ידע את זה. זה עלה בתדריך לטיסה. הצוות פעל על פי ההנחיות המבצעיות ולא נמצא כשל טכני לא במטוס ולא בפליטה של הטייסים ממנו. למרות כל זה התפתח מצב של חוסר יכולת שליטה במטוס" אומר הגורם בחיל האוויר.

"במהלך הנחיתה הצוות החליט לגשת לנחיתה נוספת וזה מצב לגיטימי שקורה. ההבנה שלנו היא שבקטע הזה הייתה בעיה כי הצוות זיהה חוסר יכולת שליטה על המטוס. כאן הצוות מחליט לנטוש, הטייס נהרג בנטישה והנווט ניצל ונשאר בחיים. כמובן שהמטוס מתרסק. לשברירי שנייה יש השלכות קריטיות. בסדר נטישה הטייס האחורי נוטש ראשון והטייס הקדמי שני, וזה עניין של שברירי שניות. עניין של חיים ומוות" הוא מסביר.

זירת התרסקות מטוס הסופהזירת התרסקות מטוס הסופה

בחיל האוויר נתחו את המידע והבינו כי אחד הכשלים הוא שחיל האוויר הבין באופן בלתי מספק את הסיכונים שטמונים במהלך כזה. בחיל האוויר אומרים כי מבלי להסיר אחריות מהחייל, גם היצרן הסתכל על מצב כזה של מטוס א-סימטרי בעומק לטיסה ובנחיתה אבל לא מצב של המראה לנחיתה חוזרת.

"בזמנו סיכמנו את המהלכים האלה שמדובר בשגיאות הטסה מבלי להבין שיש פה פוטנציאל סיכון גבוה" אומר הגורם הצבאי. "הצוות נטש מיד שהבין כי התרסקות המטוס בלתי נמנעת אלא שהמטוס היה קרוב לקרקע ולכן התרסק".

מפקד חיל האוויר קיבל את המסקנות וציין כי "מדובר בתאונה קשה". בסיכום החקירה הנחה מפקד חיל האוויר על שינוי הנחת העבודה בנושא זה והורה להגדיל את שולי הביטחון: "היום אנו טסים במגבלות מחמירות יותר ובודקים את התאמת הכשירות של אנשי צוות האוויר", מסביר הגורם בחיל האוויר. התאונה הזו תילמד בקורסי החיל. הדו"ח הוצג למשפחת כוהן נוב אמש.