בלחץ של ארגוני נשים ובכדי לצמצם את תהליכי ההדתה בצה"ל, תיקן היום (שלישי) הרמטכ"ל רב אלוף גדי איזנקוט את פקודת השירות המשותף, שפורסמה רק לפני שנה. התיקונים בחלק ההצהרתי של הפקודה קובעים במפורש שחיילות חיוניות לצה"ל בדיוק כמו חיילים. כמו כן נוסף משפט שמתייחס לשני המינים ומציין במפורש את קיומן של חיילות וקצינות בצבא.

בכמה סעיפים מהותיים אחרים הודגש במיוחד כי מפקדים לא יוכלו להחמיר או להקל כראות עיניים לגבי לבושן של חיילות ועליהם לקיים את רוח הפקודה ככתבה וכלשונה. תיקון זה הוכנס לאחר שהתברר שהפקודה טרם התיקון הותירה מקום לפרשנות שנוצל בידי מפקדים לקבל החלטות לפי השקפתם, דעתם ואמונתם. חיילות התלוננו בשנה האחרונה כי מפקדיהם בגדודים מעורבים כופים עליהם קוד לבוש כמו שלא ללכת בחולצה לבנה וכו'.

לפי תיקון נוסף, נדחתה בקשת קצינים ונגדים ששובצו לשרת בגדודים מעורבים להשתחרר מהם. כיום הפקודה ממשיכה להתיר לחיילים שמסרבים לשרת שירות מעורב להשתחרר מהיחידה. דובר צה"ל תא"ל רונן מנליס, שתדרך עיתונאים לגבי התיקון אמר כי "אנו מצפים מקצינים ונגדים התנהגות אחרת מאשר חיילים". עם זאת, קצין או נגד שבכל זאת יבקש לשנות את שיבוצו יהיה רשאי לפנות לוועדה מיוחדת של אכ"א.תא"ל מנליס אמר עוד כי נעשה מאמץ מוגבר של צה"ל לשפר את תנאי השירות בגדודים מעורבים ולהתקין מקלחות ושירותים נפרדים בכל הבסיסים והמוצבים שבהם פועלים הגדודים הקרביים שבהם משרתים גברים ונשים. עוד תוקן, סעיף שירחיק את ניסיונות של חדירה פוליטית, אידאולוגית או דתית בצה"ל, זאת על רקע מאמצים של חברי כנסת ושרים להיכנס למחנות צה"ל ולקדם את האג'נדה שלהם.
 יודגש כי פקודת השירות המשותף אינה חלה על שרות החיילים החרדים בצה"ל שלגביהם יש כללים ופקודות אחרות. "מטרת התיקונים" הוסיף תא"ל מנליס "הוא לאפשר שירות שיוויוני לכולם ללא הבדל דת מגדר, העדפה או גזע". התיקונים התקבלו בתום התייעצות של הרמטכ"ל עם הרב הצבאי לצה"ל קנתן את הסכמתו להם וכן יועצת הרמטכ"ל למגדר וראש אכ"א.

בתגובה להודעת הרמטכ״ל מסרה שדולת הנשים בישראל כי ״שינוי פקודת השירות המשותף מהווה אמירה הצהרתית חשובה, ומדגיש כי אין להחיל פרשנות חורגת או מרחיבה של הפקודה. שינוי המדיניות בהחלט צריכה להתחיל מרוח המפקד, כפי שעשה היום הרמטכ״ל".


בארגון הוסיפו: "אך השמטת הדרישה להימנע בכל דרך מהפרדה בין נשים וגברים מטרידה ומסוכנת. הרי כל מטרתה של הפקודה מלכתחילה הייתה למנוע מקרי הפרדה והדרה של נשים בצה״ל. נוסף על כך, החליטו בצה״ל לייצר פתרון ״אמצע״ עבור קצינים ונגדים ביחידות מעורבות - פתרון אשר בפועל יגרום נזק לנשים המשרתות בצבא. לתפיסתנו, נוסח הפקודה חייב להכיל את הדרישה החשובה להימנע מהפרדה ככל שניתן ולכל הפחות לא לאפשר הפרדה למי שבחרו בשירות בצבא כמקצוע - הנגדים והקצינים״.