משרד הביטחון הציג היום (שלישי) את תזכיר החוק למניעת תשלומים לפעילי טרור ולמשפחותיהם על-ידי הרשות הפלסטינית. על-פי תזכיר החוק, בתום כל שנה יביא שר הביטחון לאישור ועדת השרים לענייני ביטחון לאומי, דו"ח המסכם את הנתונים בדבר סך התשלום השנתי לפעילי טרור שהעניקה הרשות הפלסטינית, במישרין או בעקיפין. בהתאם לדוח, ינוכה הסכום מתוך הכספים אשר מועברים על-ידי ממשלת ישראל לידי הרשות הפלסטינית. 

תזכיר החוק מגדיר תשלום לפעילי טרור כ"כל העברה של כסף או שווה כסף מהרשות הפלסטינית לאסירים ביטחוניים או לבני משפחותיהם בשל העבירה שביצעו, במהלך תקופת המאסר או המעצר, או לאחר שחרורם ממאסר או ממעצר וכן כסף או שווה כסף המועבר לפעילי טרור שנפצעו או לבני משפחה של פעילי טרור שנהרגו או שנפצעו, בקשר עם ביצוע מעשה טרור או הכנתו". 


בנוסף, מוגדר תשלום לפעילי טרור גם "כסף או שווה כסף המועבר מהרשות הפלסטינית לאסירים רגילים (פליליים), אשר מקבלים תשלום מהרשות הפלסטינית בזכות העבירה הפלילית שביצעו ושבגינה הם נכלאו".שר הביטחון, אביגדור ליברמן אמר כי "הרשות הפלסטינית משלמת למעלה ממיליארד שקלים בשנה למחבלים ובני משפחותיהם ובכך מעודדת ומנציחה את הטרור. ברגע שהתשלומים וגובהם נקבעים בהתאם לחומרת העבירה וזמן המאסר, כלומר מי שרצח ונידון למאסר עולם מקבל הרבה יותר, זה מימון פיגועים נגד אזרחי ישראל. אין דבר שממחיש יותר את תמיכת הרשות הפלסטינית בטרור. חובתנו להפסיק את זה".

על פי נתוני הרשות הפלסטינית, בשנת 2017 שילמה הרשות לאסירים ואסירים משוחררים למעלה מ-550 מיליון שקלים, ולמשפחות מחבלים מתאבדים ולפצועים כ-687 מיליון שקלים. המדובר בכ-7% מתקציב הרשות הפלסטינית. עוד עולה מהנתונים, כי מחבל היושב בכלא הישראלי 5-3 שנים מקבל 2000 שקלים בחודש ואילו מחבל השפוט ל-35-20 שנים מקבל 10 אלפים שקלים בחודש עד סוף חייו. מחבל נשוי יקבל תוספת של 300 שקל בחודש ועוד 50 שקל בעבור כל ילד. אסיר מירושלים יקבל תוספת של 300 שקל בחודש ומחבל אזרח ישראל תוספת של 500 שקל. לשם המחשה השכר הממוצע באיוש עומד על קצת יותר מ-2000 שקלים בחודש.

תזכיר החוק יובא בשבועות הקרובים לאישור ועדת השרים לחקיקה ולאחריה לאישור הכנסת.