צה"ל אישר לאחרונה את סיכת "לוחם החוד" החדשה, שתוענק ללוחמי החוד לאחר 12 חודשי שירות קרבי. הסיכה מעוטרת בחרב ועלה הזית המסורתיים המאפיינים את סמלי צה״ל וצורת המלבן מאפיינת את הסיכות ממשפחת אותות המלחמה והצל״שים. זאת, לאחר שהתנהלה בשנה האחרונה עבודת מטה שמטרתה ייחוד ״לוחמי החוד״ באמצעות חיזוק חוסן היחידות והוקרת תרומתו של המערך הלוחם לעוצמתו של צה"ל. סיכת "לוחם החוד" החדשה. צילום: דובר צה"ל סיכת "לוחם החוד" החדשה. צילום: דובר צה"ל


לדברי צה"ל, המערך הלוחם הוא החוד המבצעי של צה"ל ועומד בחזית ההגנה והביטחון של מדינת ישראל ואזרחיה, מתוך תפיסה זו מוביל הצבא מהלך להעצמת לוחמי החוד ואתוס הלוחם של צה״ל. במסגרת מהלך זה,  מתוך סל המרכיבים ניתן דגש גם על מרכיבי הנראות הייחודים שמטרתם חיזוק מעמד הלוחם ואתוס הלוחם. 

הסיכה תוענק בתקופה הקרובה במעמד טקסי בראשות מפקדי היחידות. בנוסף, הוחלט על הענקת דרגות רקומות ייחודיות ללוחמי החוד ביבשה, באוויר ובים. מטרתה של התוכנית, המיועדת לאוכלוסיית לוחם החוד, היא לייצר ייחודיות לאור תרומתם הרבה והמהותית לביטחון אזרחי המדינה ותושביה.

הדרגות החדשות בצה"ל. צילום: דובר צה"ל הדרגות החדשות בצה"ל. צילום: דובר צה"ל