ראש הממשלה בנימין נתניהו הציג היום (רביעי) לקבינט המדיני-ביטחוני את תפיסת הביטחון של ישראל כפי שהוא רואה אותה בשנים הקרובות, ובישר כי תקציב הביטחון צפוי לגדול בקרוב לצורך מימושה. התכנית, אותה גיבש בשנתיים האחרונות, נקראת "תפיסת הביטחון 2030", והדיון בה היום הוא הראשון מתוך סדרת דיונים שתתקיים בנושא. נתניהו הציג את האיומים הצפויים בעשור הקרוב, את בניין הכוח שדרוש ואת העקרונות להפעלת כוח. 


נתניהו יציג בקרוב את המסמך המלא והמסווג לוועדת המשנה לענייני מודיעין ושירותים חשאיים בכנסת, ובפני פורום המטה הכללי, המוסד והשב"כ. ההשלכות התקציביות, שיובאו בקרוב לאישור הקבינט, הן החלק הלא מסווג במסמך, ולפיהן רה"מ מתכוון להגדיל את תקציב הביטחון ב-0.2% עד 0.3% של התל"ג, במקביל להמשך ההתייעלות של הצבא. 

הגדלת התקציב כוללת בתוכה את ההוצאה על כלל גופי הביטחון, לרבות שב"כ והמוסד, שעומדת היום על פחות מ-6% מהתל"ג. על פי רה"מ, היעד הוא צמיחה שנתית ממוצעת של 3-4%, והוצאה ממצעת של כ-6% מהתל"ג. לדבריו, כאשר יגיע התל"ג לחצי טריליון דולר, ההוצאה הכוללת על הביטחון תיבחן מחדש.   

נתניהו מסר כי "בשל שטחנו הקטן, ריכוז האוכלוסייה וריבוי האיומים סביבנו, יהיו צורכי הביטחון של ישראל תמיד גדולים בהרבה מאלה של כל מדינה בסדר גודל דומה. המשק הישראלי היום חזק דיה בכדי לאפשר תוספת זו, ובכל מקרה ההגדלה תעשה תוך שמירה על מסגרת תקציבית אחראית".
 
לדבריו, "בשני העשורים האחרונים טיפחנו כלכלה חופשית כדי לשרת את צרכי המדינה, ובראשם הביטחון. מול צבר האיומים, אנו בנקודת היפוך. היום אנו נדרשים להשקיע יותר בביטחון כדי להגן על ההישגים ולהבטיח את המשך הצמיחה הכלכלית. השילוב של עוצמתנו הביטחונית ועוצמתנו הכלכלית יגדיל את נכסיותה של ישראל בעיני מדינות אחרות ובכך גם יגדיל את עוצמתנו המדינית". 


תוספת התקציב תוקצה למגוון של נושאים, וביניהם חיזוק כושר התקיפה, פיתוח יכולת סייבר מעצמתית, שדרוג ההגנה נגד טילים, המשך מיגון העורף והשלמת גדרות הביטחון.