נציב קבילות החיילים, האלוף במיל' יצחק בריק, ממשיך בביקורת שלו על המוכנות של הצבא למלחמה הבאה. לאחר שהגיש דוח בנושא שעורר סערה והוביל בסופו של דבר להכרזה של הרמטכ"ל על הקמת ועדה לבדיקת הטענות, תוקף בריק את המהלך וקורא לתת לגורם חיצוני לבדוק את הדברים. 

"לאחר שנים רבות, הגיעה העת לבחון את המתרחש בצה"ל בצורה אובייקטיבית ע"י גוף חיצוני", כותב בריק, "מוטב כי תתבצע הבחינה המדוברת טרם פרוץ המלחמה הבאה ולא לאחריה – כשלאיש לא תהיה היכולת לומר "לא ידעתי" – אותה אמירה ארורה הזכורה לרובנו ממלחמת יום הכיפורים. האתגרים והליקויים העולים מן הדו"ח דורשים גישה הדוגלת בעבודה מעמיקה ויסודית, שתרחיב – ולא תצמצם את הבחינה המסובכת והמורכבת, של מוכנות צבא היבשה של צה"ל לאחריות של גוף פנימי, ובפרק זמן שאינו תואם למציאות שבשטח".

האלוף במיל' יצחק בריק. קרדיט: פלאש 90

בריק מוסיף כי "בראייתי, אותה ועדה שהחליט הרמטכ"ל למנות בראשותו של מבקר צה"ל, תא"ל (במיל') אילן הררי, שתפקידה לבחון את הממצאים העולים מן הדו"ח – היא ועדה שנועדה לתת חותם רשמי, ומוסמך – לדברי הרמטכ"ל ומפקד זרוע היבשה בתקשורת, כי מוכנותו של צה"ל למלחמה היא הטובה ביותר מזה שני העשורים האחרונים. אני רואה כחובה לציין, כי אותן אמירות של הרמטכ"ל ומפקד זרוע היבשה אינן עומדות במבחן המציאות. יתרה מכך – בדו"ח שבנדון אני מציג נושאים המעידים על כשל במוכנות צבא היבשה למלחמה, חמור אף מזה שהיה בנושאים אלו, בתקופת מלחמת יום הכיפורים".

"ברצוני לומר אמירה אשר אינה משתמעת לשני פנים – בראייתי, אין ביכולתה של ועדה פנימית בראשותו של מבקר צה"ל, תא"ל (במיל') אילן הררי הנתונה

למרות הרמטכ"ל, להכיל בתוכה את עוצמת הליקויים החמורים ואת מורכבותם", אומר עוד בריק, "יתרה מזו – חלק מן הנושאים המועלים בדו"ח, נוגעים בכשלים שאין לוועדה זו מנדט לחקור אותם. נוסף על כך, כנזכר לעיל, לאור הרכב חבריה של הוועדה, אין באמונתי כי חבריה של ועדה זו יעזו לפרסם מסקנות חמורות בדומות לאלו העולות מן הדו"ח, גם באם יסכימו עם ממצאיו כולם".

מצה"ל נמסר בתגובה למכתבו של בריק כי ״המכתב לא התקבל בצה״ל ולמדנו עליו מכלי התקשורת. בשבועות האחרונים הציגו הרמטכ״ל ומפקד זרוע היבשה את כשירות צה״ל למלחמה, במגוון רחב של היבטים ובאופן מעמיק, בפני כלל הוועדות והגורמים האמונים על כך במדינת ישראל. הנתונים מביאים לידי ביטוי עשייה רחבה, מקצועית ושיטתית ולפיהם צה״ל מצוי בכשירות גבוהה למלחמה, וזרוע היבשה עומדת על רמת כשירות גבוהה בפרמטרים עליהם היא אמונה, והגבוהה ביותר לפחות בעשור האחרון".

עוד נמסר: "עם זאת ולאור החשיבות שאנו מוצאים בבחינת טענות שמועלות מעת לעת וגם לאחרונה, תבחן אותם ועדה מקצועית בראשות מבקר צה״ל ובהשתתפות קצינים בכירים במילואים. עם סיום עבודתה תציג הוועדה את מסקנותיה לרמטכ״ל ולמפקד זרוע היבשה. כל ניסיון להטיל דופי בעבודתה של הועדה או במי ממשתתפיה הוא לכל הפחות לא ראוי ולא ענייני ואין לנו אלא להצר עליו".


"שהביקורת לא תהיה אישית"

חבר ועדת המשנה למוכנות צה"ל בוועדת החוץ והביטחון של הכנסת, ח"כ מוטי יוגב מהבית היהודי, הגיב על המכתב ואמר כי "בריק צודק בביקורתו העניינית. אך למען מוכנות טובה יותר של צה"ל ולמען ביטחון ישראל, טוב שהביקורת לא תהיה אישית, משום שגם הרמטכ"ל צודק. צה"ל של 2018 מוכן הרבה יותר למלחמה מצה"ל של 2015".

עוד אמר כי "הפערים החמורים העולים מהדו"ח, מצביעים הן על בעיות מוטיבציה בחתימה לקבע של נגדים וקצינים צעירים וקושי תפקודי כתוצאה מצמצום תקנים. הדו"ח מצביע על מחסור ברכיבים חיוניים לאמצעי הלחימה ועל תרבות ארגונית שנפלו בה פגמים המקלקלים את השורה. לכן טוב שייעשו פעולות במישורים שונים: חובת הרמטכ"ל וסגנו לבדוק את הליקויים כפי שעולים בדו"ח ולקבוע תכנית עבודה לתיקונם. חובת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת להמשיך בביקורתה ולוודא שגם גופי ביקורת שמחוץ לצה"ל ואף שר הביטחון והקבינט, עומדים על תמונת המצב ופועלים גם הם למוכנות צה"ל והבטחת ניצחונו במלחמה. זו אחריותנו לביטחון ישראל".


ח"כ ד"ר ענת ברקו, חברת ועדת חוץ וביטחון, אמרה כי "יש להתייחס ברצינות לדו"ח ולביקורת של האלוף במיל' בריק על המוכנות של צה"ל. בחודש אוגוסט האחרון, לאחר קריאת הדו"ח השני שפורסם בוועדת חוץ וביטחון, דרשתי במכתב נוסף לראש הממשלה לזמן את האלוף במיל' בריק לדיון בקבינט. לא יכולה להיות ועדה מתוך הצבא, שבוחנת את צה"ל. ראוי שיהיו עוד עיניים מקצועיות של אנשים מבחוץ, של ועדת חוץ וביטחון ושל הקבינט. תכנית תר"ש גדעון אינה טובה והיא מחבלת בכוח האדם של צה"ל".