"התופעה המתמשכת של סחר בהיתרי העסקה של פלסטינים ושל גביית תשלומים שלא כדין מעובדים פלסטינים על ידי מעסיקים ומתווכים גרמה לאי מימוש החלטות הממשלה", כך מתריע הבוקר (שני) מבקר המדינה מתניהו אנגלמן בביקורת על המנהל האזרחי. לדבריו, "קציני מטה אינם אוכפים את השימוש ברשיונות עבודה ביהודה ושומרון, למרות הסיכון הביטחוני הכרוך בהעסקת עובדים פלסטינים ללא רשיונות עבודה כדין", נטען עוד בדו"ח. "הביקורת העלתה ליקויים בפעילות המנהל האזרחי ובפעילות משרדי הממשלה המנחים את קציני המטה במנהל האזרחי ויש להידרש בהקדם לתיקונם".

מחברי הדו"ח מתריעים עוד, כי כ-50% משכרם של חלק ניכר מהעובדים הפלסטינים בישראל מועבר על ידם למתווכים, והמבקר ממליץ לפעול ליישום מודל התעסוקה החדש בנושא העסקת פלסטינים בענף הבנייה בישראל.

עוד עולה מהדו"ח, כי כארבע שנים נמשך תהליך מחשוב ספרי המקרקעין באיו"ש, שעדיין לא הסתיים וכ-60% מתיקי עסקאות המקרקעין נסרקו, מבלי שנסרק אישור העברת הזכויות שעליו מתבסס הרישום.

בפרק על מצב הכבישים באיו"ש, מתריע מבקר המדינה כי בשנים 2018-2016 התרחשו בכבישים 272 תאונות דרכים, עקב ליקויים בדרך או התנגשויות בעצים. עוד נטען, כי 100 קוביות ביטחון שהוצבו כאמצעי מיגון בכבישים באיו"ש, צמודות לקצה האספלט או למעקה הבטיחות, במרחק שאינו תקין.

בתגובה לממצאי הביקורת מסר צה"ל כי "קציני המטה במנהל האזרחי פועלים מטעם יחידת המתפ"ש ליישום מדיניות הממשלה באזור יהודה ושומרון ולקדמה בתחומים אזרחיים בתיאום עם משרדי הממשלה, צה"ל ומערכת הביטחון. הקמ"טים אשר משמשים כנציגות מקצועית של משרדי הממשלה, פועלים במטרה לספק שירותים ציבוריים ולהפעיל אותם בהתחשב בצורך לקיים מנהל תקין וסדר ציבורי".

"בדו"ח הביקורת צוין כי קמ"ט תעסוקה אינו מממש את חובתו לאכוף את השימוש ברישיונות עבודה של עובדים פלסטינים ביישובים ישראלים בתחומי איו"ש. יש לציין, כי ביחידת קמ"ט תעסוקה אין תקינה ליחידת פיקוח ואכיפה, אך עם היוודע על מעסיק אשר מפר את החוק – המעסיק מזומן לבירור אצל קמ"ט תעסוקה ובמידת הצורך נסגרים לו רישיונות העבודה".

"בנוגע לטענות המתייחסות להעסקת עובדים פלסטינים ביחידה לרישום מקרקעין, נבהיר כי לעובדים מקומיים אין מעורבות בעסקאות בהן מעורבים ישראלים, וטיפולן של עסקאות מסוג זה, כמו גם הגישה אל תוכנן, מתבצעות על ידי העובדים הישראליים בלבד. לאור האמור, על אף מעצרו של העובד המקומי על ידי הרשות הפלסטינית - לא קיים חשש מזליגת מידע הנוגע למכירת קרקעות לישראלים. עם זאת, מעצרו נבדק לעומק על ידי גורמים במנהל האזרחי למול גורמי הביטחון הרלוונטיים ברשות הפלסטינית, זאת על מנת להבטיח כי לא זלג כל מידע ממודר".

הרכש מהתעשיות הביטחוניות יקטן, המדינה לא נערכה

המבקר ייחד פרק למצבן של התעשיות הביטחוניות לאור הסכם הסיוע הצבאי עם ארצות הברית. "מימוש מזכר ההבנות עם ארה"ב לשנים 2028-2018 עלול לפגוע בעוד כחמש שנים באורח קשה בתעשיות ישראליות", קובע אנגלמן. סכום הסיוע הביטחוני והתמיכה האמריקאית בתכניות הגנה משותפות מפני טילים ב-2028-2019 מסתכם בכ-3.8 מיליארד דולר. היקף הרכש השנתי של משרד הביטחון מהתעשיות הביטחוניות מסתכם בכ-12 מיליארד שקל.

"לפי מזכר ההבנות צפוי קיטון ניכר במקורות השקליים הפנויים שיעמדו לרשות משרד הביטחון, בעיקר משנת 2025 והדבר צפוי להפחית את הרכש מהתעשיות הביטחוניות בישראל, באופן שעלול לפגוע בביטחון המדינה", מתריע מבקר המדינה, "על משרד הביטחון, האוצר והכלכלה לממש תכנית להיערכות".

ממשרד הביטחון נמסר בתגובה: "עם חתימת הסכם הסיוע בשנת 2016 החל משרד הביטחון בבחינת משמעויות הקיטון הצפוי בנתח ההמרות והשפעותיו על התעשיות הביטחוניות.

המבקר ציין לחיוב את עבודת הוועדה בראשות הכלכלן הראשי במשרד, שהוקמה בינואר 2017 בשיתוף עם צה"ל, התעשיות הביטחוניות ומשרד הכלכלה. המלצות הוועדה מיושמות משנת 2018 בתכניות העבודה של משרד הביטחון, הכוללות רכש רב שנתי בפרויקטים מרכזיים בתעשיות, סיוע ממוקד לתעשיות קטנות ובינוניות ברכש ובייצוא, ניצול מייטבי של התקציב השקלי לטובת רכש מקומי בדגש על הפריפריה וסיוע בחיבור תעשיות ישראליות לתעשיות אמריקאיות גדולות".

מסמכים שסיווגם פג לא נחשפים

מבקר המדינה קובע כי כ-300 אלף תיקים בארכיון המדינה, שהסתיימה תקופתם כמסווגים, טרם נחשפו לציבור. "עיון הציבור בחומר ארכיוני, כמו גם כתיבת ספרים, מהווים זכות בסיסית, אולם הם צריכים להיעשות תוך בקרה לשמירה על מידע מסווג", קובע מבקר המדינה, "הביקורת העלתה, כי קיימים פערים בהסדרת כללי הביטחון והם מהווים סיכון לדליפת מידע מסווג".

ממשרד הביטחון נמסר בתגובה: "ארכיון צה"ל ומערכת הביטחון הוא הארכיון הגדול במדינת ישראל, עם יותר מ-16.5 מיליון פריטי מידע, יותר מ-1.2 מיליון תיקים (162 ק"מ של חומר), כשלושה מיליון תצלומים ויותר מ-150 אלף קלטות שמע ווידיאו. הארכיון חושף מידי שנה אלפי תיקים חסויים ומוביל בשנים האחרונות תהליך דיגטציה רחב היקף להנגשת המידע לציבור. הארכיון לוקח לתשומת לבו את הערות מבקר המדינה ופועל ללא לאות להרחבת החשיפה, בכפוף לחוק  ובאמצעים העומדים לרשותו".