דובר צה"ל הודיע הערב (ראשון) כי בימים האחרונים הוצגה לרמטכ"ל אביב כוכבי ולמפקד פיקוד המרכז, אלוף תמיר ידעי, חוות דעתו של הפרקליט הצבאי הראשי ביחס לחקירת פציעתו של רב-טוראי עילי חיות באוגוסט 2018. כאמור, ההחלטה על פתיחת חקירת מצ״ח התקבלה לפני מספר חודשים, זאת בעקבות שורה של טענות ביחס לנסיבות הפציעה והטיפול בה, אשר בראיית הפצ"ר הצדיקו פתיחת חקירה.
 
בהודעה נמסר כי "במסגרת חוות הדעת נותחו באופן מפורט כל הנסיבות שקשורות לפציעה הקשה של רב-טוראי עילי חיות: תכנון האימון, השתלשלות האירועים, הטיפול הרפואי והתנהלות המפקדים לאחר האירוע, לרבות תהליך התחקור שבוצע והקשר עם המשפחה. חלק משמעותי מהחקירה הוקדש לבחינת המנהגים והתרבות ביחידה והאחריות הפיקודית בהקשר זה".

מהחקירה עולה כי האימון הוכן ובוצע לפי הנהלים, אך לצד זאת, בחוות הדעת כלולות המלצות במספר נושאים מערכתיים, לרבות תהליך הוצאת האימון, נקודות התערבות בקטיעת מנהגים פסולים ועוד.
 
הפצ"ר, אלוף שרון אפק, נפגש היום עם משפחת חיות והציג בפניה את ממצאי החקירה והמלצותיה. הוא ציין כי היה מקום לפתיחה בחקירה בעיתוי מוקדם יותר מהמועד בו החקירה נפתחה בפועל, וכי הופקו לקחים בנושא. 

לאחר קבלת ממצאי חקירת מצ״ח וחוות הדעת של הפצ״ר, הרמטכ״ל קיבל את המלצותיהם של הפצ״ר ומפקד פיקוד המרכז והנחה לנקוט בשורה של צעדים פיקודיים:
 
מפקד היחידה בשנים 2016-2018 (קצין בדרגת אלוף-משנה) - בשל כך שידע על אירוע הקפיצה לשיחים ביחידה לאחר שראה סרטון של אירוע דומה לאירוע בו נפצע רב-טוראי חיות ולא פעל באופן מספק לבירור הנושא ולהפסקת המנהג הפסול, הקצין ינזף פיקודית ובנוסף יעוכב קידומו בשנתיים.
 
מפקד מגמה ביחידה בשנים 2016-2018 (קצין בדרגת סגן-אלוף) - בגין כך שנדרש על ידי מפקד היחידה דאז לערוך בירור, האם מתקיימים אירועי קפיצה ביחידה, אך לא ערך בירור מעמיק ולא פעל להפסקת המנהג הפסול של ׳הקפיצה לשיחים׳ ביחידה, הקצין ינזף פיקודית, יבוטל מינויו למפקד גדוד סדיר וקידומו יעוכב בשנתיים.
 
מפקד הפלוגה בעת האירוע (רב-סרן) - בגין אחריותו הפיקודית לאירוע, קידומו של הקצין יעוכב בשנתיים וכן ישקלו המשך ואופן שיבוצו.
 
רופא היחידה בעת האירוע (קצין בדרגת סרן) - היות שהנחיותיו הרפואיות בזמן אמת לא עמדו באמות המידה הנדרשות, הקצין ינזף פיקודית וכן קידומו יעוכב בשנתיים.
 
מפקד היחידה בעת האירוע (קצין בדרגת אלוף-משנה)  - בשל תחקיר חסר ולא יסודי מספיק של האירוע, אשר לא הלם את חומרתו הקצין ינזף פיקודית וקידומו יעוכב בשנה.
 
מפקד האוגדה בעת האירוע (קצין בדרגת תת-אלוף) - בשל כך שתחקיר האירוע ברמת האוגדה לא היה מעמיק ויסודי כנדרש הקצין ינזף פיקודית.
 
עם זאת, הפצ"ר לא מצא מקום להורות על צעדים במישור הפלילי נגד מי מהמעורבים.
 
הרמטכ"ל כוכבי ציין כי אירוע פציעתו של רב-טוראי עילי חיות הוא אירוע חמור ומיותר, שהיה צריך למנוע וניתן היה למנוע. הוא שב והדגיש את אחריותו הפיקודית הכוללת והמלאה של כל מפקד יחידה ובכלל זה את חובתו להטמיע נורמות של מקצועיות, משמעת ודייקנות. בתוך כך חובתו להכיר את הנעשה ביחידתו ולמגר תופעות פסולות ומסוכנות, באופן נחוש וללא פשרות.
 
כוכבי קבע עוד כי הוא מצפה מהמפקדים לקיים לתחקירים מעמיקים אשר אינם מותירים אבן על אבן בשלב החקירה ומסיקים מסקנות איכותיות ותכליתיות. הרמטכ״ל הביע צער רב על הסבל שנגרם לרב-טוראי עילי חיות ולמשפחתו. צה״ל ימשיך ללוות את רב-טוראי חיות ומשפחתו לכל אורך הליך שיקומו.