קבוצה של יותר מ־100 עתודאים, המיוצגת על ידי עו"ד אסף מירוז, הגישה לבית המשפט העליון בשבתו כבג"ץ עתירה נגד שר הביטחון וצה"ל בטענה שהצבא מפר באופן בוטה את החוזים שלו עם העתודאים ואת חובת ההגינות וכן את ערכי צה"ל.

"עניינה של העתירה הוא בכך שצה"ל, בניגוד מוחלט לחוזים בינו לבין כל אחד מהעותרים, ובניגוד להוראות חוק שירות ביטחון, מחייב את העותרים לתקופת שירות חובה ארוכה בארבעה חודשים (86 עותרים) או בשישה חודשים (21 עותרים), מהתקופה שעליהם לשרת לפי הוראות החוק.

העתירה יוצאת חוצץ כנגד הפרות צה"ל כלפי כל אחד מהעותרים, ומעשיו שהינם בניגוד לדין, לרבות כללי המשפט המנהלי, כל זאת, תוך ניצול פערי הכוחות הידועים בין צה"ל לבין העותרים המבקשים להורות על תיקון העוול שהוא גורם לעתודאים", נכתב בעתירה.

אחד מהעותרים סיפר: "התחושה מאוד קשה ומאוד לא נעימה. אני בוגר משפטים, שם מלמדים על חוק וצדק ובפועל אתה מרגיש שהצבא פשוט לא סופר אותך. מדובר על קצינים ולא בכדי אלא באמת, חומר איכותי של אנשים. זה מוריד את מוטיבציית השירות. התחושה היא שהצבא לא הוגן כלפינו".

מדובר צה"ל נמסר בתגובה: "העתירה המוזכרת בכתבה הוגשה על ידי קבוצת משרתים שהתגייסו לצה״ל עד שנת 2015 במסגרת מסלול העתודה, כאשר משך שירות החובה עמד על 36 חודשים. משך שירותם נקבע בהתאם. הם מבקשים כעת, לאחר שמרביתם סיימו את שירות החובה שלהם, כי משך שירותם יקוצר, בשונה מכל יתר בני מחזור הגיוס שלהם".

עוד נמסר כי: "תגובת המדינה לעתירה נמסרה לבית המשפט כמקובל.  במסגרת תגובת המדינה הובהר כי אין בסיס לטענותיהם, וכי אין בעובדה שהתגייסו במסגרת מסלול העתודה, ויצאו לאחר הגיוס לדחיית שירות לצורך לימודים, להשליך על משך שירותם, שנקבע לפי מועד הגיוס בפועל".