יותר ממחצית תושבי השכונות בדרום תל אביב, שבהן קיים אחוז גבוה של מסתננים, דיווחו כי אינם חשים בטוחים ללכת לבד בשעות החשיכה באזור מגוריהם. לעומתם, רק 20% מכלל תושבי העיר דיווחו על תחושה זו. נתונים אלו נכללים בדו"ח שפרסם היום מבקר המדינה, השופט בדימוס יוסף שפירא, ובו מתח ביקורת נוקבת על טיפול הרשויות בתופעת המסתננים.

שפירא מתריע מפני התופעות הנלוות לקליטת מסתננים רבים - תשתיות רעועות, דירות מפוצלות, חיבורים פיראטיים של מתקני גז וחיבורים מסוכנים לרשת החשמל. הוא משגר חצי ביקורת לעבר משרד התשתיות, המודע לשימוש הפיראטי והמסוכן בבלוני גז הנפוץ בשכונות בדרום תל אביב, אך למרות זאת אינו פועל לתיקון המצב.


התמוטטות תקרה בבניין בדרום תל אביב, ספטמבר 2013. צילום: אלוני מור

"באזור התחנה המרכזית ובשכונות בדרום תל אביב נפוצה מאוד אספקה פיראטית של גז וכן נפוצים החזקת בלוני גז ושימוש בהם בתוך חללי המגורים. מצב זה טומן בחובו סכנה לשלומם ובטיחותם של כלל האנשים המתגוררים בשכונות", קובעים מחברי הדו"ח החמור - "למשרד האנרגיה יש מידע על השימוש החריג בחומרתו בגז. אולם הוא לא נקט בפעולה ממשית וכוללת לתיקון המצב".

75% מהשריפות בת"א - באחריות 2 תחנות בלבד

שפירא קובע עוד, כי עיריית תל אביב דיווחה על בעיות בטיחותיות חמורות בתחום החשמל, אך משרד החשמל ומשרד האנרגיה לא ערכו בדיקות מקיפות בשטח למניעת ליקויי הבטיחות החמורים. "התופעות הללו מובילות לסכנות בטיחותיות ולעיתים עד לכדי סכנת חיים ממשית", מציין המבקר.

עוד חושף הדו"ח, כי 75% מהשריפות בתל אביב-יפו פורצות בשטח המצוי בתחום אחריותן של שתי תחנות כיבוי אש בלבד, הממוקמות בדרום העיר.


שתי תחנות על 75% מהשריפות. צילום: אלוני מור

המבקר טוען כי על הרשויות לפעול למציאת פתרון כולל לסוגיית המסתננים שאינם ברי הרחקה מישראל. לדעתו, מתקני השהייה נותנים מענה חלקי בלבד ויש למצוא פתרון מערכתי כולל.

"שתי הקבוצות - אזרחים וזרים - כרוכות זו בזו, בייחוד באזורים שבהם מתגוררים זרים רבים. ההזנחה של בני הקבוצה האחת בידי המדינה מרעה את תנאי החיים של בני הקבוצה האחרת ופוגעת בהם", מציין שפירא ומזהיר: "ממצאיו של דו"ח זה מלמדים כי להיעדרה של התמודדות כוללת עם מציאות החיים של עשרות אלפי הזרים, יש השלכות ברורות וישירות על המצוקה שבה שרויים תושבי שכונות שבהן התרכזו הזרים במהלך השנים".