הרעה דרמטית ביחסי הסחר של ישראל עם האיחוד האירופי. ראש המחלקה לפיקוח על
מוצרים מן החי במשרד החקלאות הורה, במכתב ששיגר השבוע לכל מנהלי המחלבות והמפעלים המאושרים לייצוא חלב ומוצרי חלב בישראל, להיערך באופן מיידי להפרדת חלב, מוצרי חלב ומוצרים מן החי לשתי קבוצות: כאלה שמשק המקור המספק להם את המוצרים ממוקם מעבר לקו הירוק, ואלה שפועלים בתחום הקו הירוק.

מתברר כי למרות מאמץ של חודשים מצד משרדי החקלאות והכלכלה, נציבות האיחוד
האירופי החליטה לאסור כליל ייבוא מישראל של חלב ומוצריו שקשורים בדרך כלשהי למפעלים, מחלבות או משקים הממוקמים מעבר לקו הירוק.

ההחלטה האירופית נמסרה לישראל בפברואר. מאז נעשו מאמצים להניא את האירופים מכך, אך הם עלו בתוהו. במכתב שהגיע מנציבות האיחוד האירופי בסוף החודש שעבר נקבע כי ההחלטה אושרה סופית ותיכנס לתוקף בספטמבר.

מדובר בדרמה אמיתית. עד כה הסתפקו האירופים בסימון מוצרים מההתנחלויות, לכל
היותר. כעת הם אוסרים כליל על ייבוא כלשהו של מוצרים שמקורם בשטחים מעבר לקו הירוק.

מעשית, הנזק המיידי מוערך ב-70-80 מיליון שקל בשנה. הרבה יותר מדאיג ממנו הוא התקדים. בשלב הזה מדובר בחלב, מוצריו ומוצרים מן החי. האירופים יכולים להמשיך הלאה, לענפי ייצוא נוספים.

כעת יצטרכו המחלבות הגדולות, כמו שטראוס ותנובה, להגיש רשימה מדויקת של כל הספקים והמשקים שמהם מגיע החלב ולבצע הפרדה. מחלבות רמת הגולן איבדו את הזכות לייצא, כמו מפעל דגים שממוקם מעבר לקו הירוק בירושלים.

יש בין 70 ל-80 משקי חלב ביהודה, שומרון ורמת הגולן, שיהיו מעתה פסולים לייצוא. משק החלב ייפגע, אך לא יקרוס. השאלה היא מה יקרה כשהאירופים ימשיכו הלאה.