עו״ד ד"ר אלקנה לייסט, הסנגור הציבורי המחוזי של מחוז ת"א ועו"ד אביגדור פלדמן שמייצגים מטעם הסניגוריה הציבורית את רומן זדרוב, שהורשע ברצח הנערה תאיר ראדה, הגישו היום (ה׳) בקשה לבית המשפט לאפשר הגשה של ראיות נוספות.

בבקשה נטען כי בעקבות הדיון בבית המשפט האזורי לעבודה בעניינה של ד"ר מאיה רזניק-פורמן, ולזאת לאחר שהמדינה סירבה למינויה לתפקיד בכיר במכון לרפואה משפטית, התגלו לסנגורים ראיות חדשות ולפיכך פנו לבית המשפט העליון, בבקשה שיאפשר את הגשת הראיות. כמו כן נטען כי התגלו ראיות חדשות לגבי מהימנותו של ד"ר זייצב שהעיד מטעם התביעה.

אחת השאלות המרכזיות ביחס להרשעתו של זדורוב, כך על פי הבקשה שהוגשה היום, היא האם חתך שנמצא על גופה של המנוחה, נעשה בלהב משונן או בלהב ישר. סביב שאלה זו התנהלה פרשת משנה, שהגיעה לבית הדין האזורי לעבודה, בין המדינה וד״ר מאיה רזניק פרומן, על רקע מינויה למנהלת היחידה האנטומית פתולוגית משפטית, והאמירות הנוקבות על עדותה במסגרת פרשת זדורוב.

זדורוב. צילום: אנצו גוש

ד״ר רזניק פרומן העידה במחוזי כי החתך נעשה בלהב משונן. ובכך חלקה על עדותו של ד"ר זיצב מן המכון הפתולוגי שטען כי החתך נעשה בלהב ישר. בבקשה שהוגשה נטען כי בנוסף, הפרקליטות טענה לאורך המשפט כי ד״ר קוגל מסכים עם עמדתו של ד״ר זיצב.

בעקבות מינויה של ד״ר רזניק פרומן, וההתפתחויות בעניינו של ד״ר זייצב, הגישו סנגוריו של זדורוב בקשה כי עדותו של ד״ר קוגל תשמע, וטענו כי הוא מסכים עם ד״ר פרומן, על אודות צורת הלהב של הסכין ששימשה לרצח. בית המשפט העליון קבע כי כי הבקשה תישמע בעת שיישמע הערעור עצמו, ב- 20/10/14.

לאחר מכן, כנטען בבקשה, פנה פרקליט המדינה, שי ניצן, לד"ר פורמן והודיע לה כי הוא מעכב את כניסתה לעבודה במכון הפתולוגי, בטענה כי לאחר שזכתה במכרז ניתן פסק הדין של בית המשפט המחוזי, המטיל צל על זכייתה במכרז.

בבקשה שהוגשה לעליון נכתב ביחס לכך: "האם עשתה זאת המדינה, מתוך דאגה כנה לתקינות הפעילות במכון הפתולוגי, או שמא כדי לחלץ עצמה מן הפרדוקס אליה נקלעה התביעה בתיק זדורוב, דהינו כי אותה פתולוגית שנפסלה מכל וכל על ידי התביעה ובעקבותיה ובשצף קצף על ידי בית המשפט, נבחרה למכון הפתולוגי ואף הועדפה על ידי בר הפלוגתה שלה ד"ר זייצב, קשה לדעת".

ד"ר פורמן הגישה תביעה ובקשה לסעד ביניים לבית הדין לעבודה בתל אביב, להורות על כניסתה המיידית לעבודה במכון הפתולוגי בה זכתה. במסגרת ההליך הורה בית הדין לעבודה למדינה להגיש תצהירים של המשיבים, בניהם ד"ר קוגל, והורה כי המצהירים לרבות ד"ר קוגל ייחקרו על תצהיריהם.

״החלטה זו הביאה למחול שדים סביב תצהירו של ד"ר קוגל״, נכתב בבקשה, ״על פי עדותו של ד"ר קוגל הפרקליטות הפעילה עליו לחצים כי ישנה את העובדות בתצהיר שהגיש. כמו כן, הובהר לו כי אינו יכול להתייחס בתצהיר לשאלה האם הוא מסכים לגופו של עניין עם עמדתה של ד"ר פורמן רזניק בנוגע ללהב הסכין. יש שיאמרו כי לחצים אלה עולים עד כדי שיבוש משפט ונסיון להדיח עד״. בהמשך נכתב כי "ד"ר קוגל עמד על שלו, וטען כי התצהיר הוגש על פי מיטב אמונתו ומקצועיות".

בבקשה נעשה גם שימוש בטענה שהמדינה טענה בפרשת טלנסקי, בעניינו של אולמרט, על הגשת ראיות חדשות, לפיה ניתן לבקש להוסיף ראיות גם על פי מידת האשם של הצד המשיב לגבי אי הגשת הראייה בשלב מוקדם יותר.

כזכור, לפני שבע שנים נמצאה הילדה תאיר ראדה מתה בתוך תא שירותים בבית ספר בקצרין כשהיא משוספת גרון. זדורוב הורשע רצח בשנת 2009 ולאחר ערעור ודיון ציבורי רחב, הורשע שוב בחודש פברואר השנה. 

הרבה סימני שאלה ליוו את משפטו של זדורוב ונשארו בחזקת נעלם גם לאחר הרשעתו. עד היום, , לא ברור למי שייכות שלוש טביעות נעל נוספות שנמצאו לצד גופתה של תאיר. גם המניע לרצח נותר בגדר תעלומה, כמו חלק מעדויותיהם של עדי הראייה, שמסרו גרסאות סותרות.