2,105,394 תלמידים וילדים יתחילו את שנת הלימודים, 458,953 ילדי גנים בגילאי 3-6 ו-149,705 תלמידי כיתות א', יחלו את דרכם לראשונה במערכת החינוך. 112,750 תלמידי יב' יחתמו השנה 12 שנות לימוד במערכת החינוך. לצדם, יפתחו את השנה 164,999 עובדי הוראה.

בשנת הלימודים הקרובה יחל בצעד משותף עם ארגוני המורים ומרכז השלטון המקומי יישום התכנית הלאומית ללמידה משמעותית, שתיושם מכיתות א'-י"ב.

עיקרי התוכנית שמים דגש על העברת כל בתי הספר היסודיים לניהול עצמי, גמישות פדגוגית בשעות הלימוד, העצמת המורים .בחטיבה העליונה הלמידה המשמעותית תכלול שורה של שינויים במתכונת בחינות הבגרות.


חוזרים ללימודים, מדברים על המצב. תלמידים בדרך. צילום: מרק ישראל סלם

השינויים בבגרות יוחלו על תלמידים בכיתות י' (התכנית לא תוחל על תלמידי כיתות יא' ו- יב'), חובת לימודי השכלה כללית כתנאי לתעודת בגרות, כמו כן, החל משנת הלמודים הבאה, תשע"ה, הזכאות לבגרות תותנה בשלוש שנים (י', יא' ו- יב') של מחויבות בקהילה ותרומה לחברה.

בתוך כך, שר החינוך, הרב שי פירון, אמר היום, (א'), בפתח ישיבת הממשלה לרגל פתיחת שנת הלימודים, תשע"ה, כי השנה החדשה צפויה מחר להיפתח כסדרה בכל רחבי הארץ.

המשרד בשיתוף עם הרשויות נערכים לפתיחה מיטבית, ללא תקלות. "נפתח את השנה בשבועיים הראשוניים, בין היתר, בשיח על סולידריות, על חשיבותה של מדינת ישראל ועל ערכה. נדבר

"על הצורך לשמור על תרבות של שיח וחופש הביטוי. נדבר על הצורך לבער ביטויים שאינם ראויים ועלולים להביא הרס על החברה. נרחיב את מקומו של השיח החינוכי והערכי, ונוביל את ילדי ישראל למקום שהם ראויים לחיות בו, חברה בריאה ומתוקנת".

פתיחת שנת הלימודים כסדרה תואמה עם כל הגורמים הרלוונטיים, והתאפשרה לאחר קביעת פיקוד העורף, כי ניתן לקיים לימודים בכל רחבי הארץ.