עוד תפנית במשפט רומן זדורוב: פרקליטות המדינה הודיעה היום (ג') לבית המשפט העליון, כי היא לא תתנגד לבקשתו של זדורוב, החשוד ברצח הנערה תאיר ראדה, להשמיע את עמדתו של מנהל המכון לרפואה משפטית, ד"ר חן קוגל, בעניין להב הסכין, באמצעותו נרצחה ראדה ז"ל, ככל שבית המשפט ימצא הצדקה לכך.

תשובת המדינה הוגשה לבית המשפט העליון, לאור בקשתו של עו״ד אביגדור פלדמן, סנגורו של זדורוב, בערעור שהגיש על פסק הדין המשלים של בית המשפט המחוזי בנצרת, שהרשיע את זדורוב בשנית ברצח ראדה. במסגרת הערעור השני ביקש זדורוב לקבל כראיה את תצהירו של ראש המכון לרפואה משפטית ד"ר קוגל בבית הדין לעבודה, ואת חקירתו על תצהיר זה. זאת, בהמשך לבקשתו לאפשר לד"ר קוגל להעיד בנושא להב הסכין ששימשה לרצח.

תשובת המדינה מגיעה בעקבות בקשתם של סנגוריו של זדורוב, עו״ד ד"ר אלקנה לייסט ועו"ד אביגדור פלדמן לאפשר הגשה של ראיות נוספות. בבקשה נטען כי בעקבות הדיון בבית המשפט האזורי לעבודה בעניינה של ד"ר מאיה רזניק-פורמן, לאחר שהמדינה סירבה למינויה לתפקיד בכיר במכון לרפואה משפטית, התגלו להם הראיות, ובהם גם ספקות לגבי מהימנותו של ד"ר זייצב שהעיד מטעם התביעה.

שבע שנים אחרי הרצח, הסאגה עדיין נמשכת. צילום: פלאש 90

אחת השאלות המרכזיות ביחס להרשעתו של זדורוב, היא האם חתך שנמצא על גופה של המנוחה, נעשה בלהב משונן או בלהב ישר. סביב שאלה זו התנהלה פרשת משנה, שהגיעה לבית הדין האזורי לעבודה, בין המדינה וד״ר מאיה רזניק פרומן, על רקע מינויה למנהלת היחידה האנטומית פתולוגית משפטית, והאמירות הנוקבות על עדותה במסגרת פרשת זדורוב.

ד״ר רזניק פרומן העידה במחוזי כי החתך נעשה בלהב משונן. ובכך חלקה על עדותו של ד"ר זיצב מן המכון הפתולוגי שטען כי החתך נעשה בלהב ישר. בבקשה שהוגשה נטען כי בנוסף, הפרקליטות טענה לאורך המשפט כי ד״ר קוגל מסכים עם עמדתו של ד״ר זיצב. בעקבות מינויה של ד״ר רזניק פרומן, וההתפתחויות בעניינו של ד״ר זייצב, הגישו סנגוריו של זדורוב בקשה כי עדותו של ד״ר קוגל תישמע, וטענו כי הוא מסכים עם ד״ר פרומן, על אודות צורת הלהב של הסכין ששימשה לרצח.

בבקשה שהוגשה לעליון נכתב ביחס לכך: "האם עשתה זאת המדינה, מתוך דאגה כנה לתקינות הפעילות במכון הפתולוגי, או שמא כדי לחלץ עצמה מן הפרדוקס אליה נקלעה התביעה בתיק זדורוב, דהינו כי אותה פתולוגית שנפסלה מכל וכל על ידי התביעה ובעקבותיה ובשצף קצף על ידי בית המשפט, נבחרה למכון הפתולוגי ואף הועדפה על ידי בר הפלוגתה שלה ד"ר זייצב, קשה לדעת".

״החלטה זו הביאה למחול שדים סביב תצהירו של ד"ר קוגל״, נכתב עוד, ״על פי עדותו של ד"ר קוגל הפרקליטות הפעילה עליו לחצים כי ישנה את העובדות בתצהיר שהגיש. כמו כן, הובהר לו כי אינו יכול להתייחס בתצהיר לשאלה האם הוא מסכים לגופו של עניין עם עמדתה של ד"ר פורמן רזניק בנוגע ללהב הסכין. יש שיאמרו כי לחצים אלה עולים עד כדי שיבוש משפט ונסיון להדיח עד״. בהמשך נכתב כי "ד"ר קוגל עמד על שלו, וטען כי התצהיר הוגש על פי מיטב אמונתו ומקצועיות".

בית המשפט העליון קבע כי כי הבקשה תישמע בעת שיישמע הערעור עצמו, ב- 20/10/14, אך תשובת המדינה מייתרת את הדיון בה. בעמדת המדינה הודגש היום, כי "אין בכוונתה להגיב להשערות פוגעניות וחסרות שחר לגבי התנהלות המדינה בהליכים השונים. טענות כאילו גורמים מטעם המדינה שיבשו הליכי משפט או ניסו להדיח עד, או כאילו המדינה מנסה 'להסתיר' מבית המשפט את עמדת ד"ר קוגל, הן מופרכות על פניהן. המשיבה מבקשת למחות בתוקף הן על עצם העלאת הטענות והן על סגנונן".

"הפרקליטות מודה שבית המשפט, בהכרעת הדין המשלימה, התבסס על השערה לגבי עמדתו של חן קוגל, והשערה זו, היא שגויה״, אומר ד״ר אלקנה לייסט, הסנגור הציבורי של מחוז ת״א שמייצג יחד עם עו״ד  אביגדור פלדמן את זדורוב, ומוסיף: ״מעבר לזה אנחנו סבורים שהתיק לא צריך לחזור לאותו מותב שדן בו כבר פעמיים, והרשיע פעמיים.

בית המשפט העליון בהחלטתו בתיק חשב שלסוגית להב הסכין יש חשיבות כדי לשפוך אור על השאלה האם זדורוב הוא הרוצח, והמחוזי, בניגוד לעליון, חשב שאין לסוגיה הזו חשיבות, ולכן לא ברור איך אפשר להחזיר את שמיעת התיק לאותו מותב שחושב כך. אנחנו חושבים שעדותו צריכה להשמע בפני בית המשפט העליון, בנסיבותה חריגות האלה״

בתגובת המדינה, שהוגשה באמצעות עו"ד תמר בורנשטין מהמחלקה הפלילית בפרקליטות המדינה, נמנים שורה של טעמים מדוע אין עילה משפטית להעדתו מחדש של ד"ר קוגל, אך למרות זאת, נכתב כי "לפנים משורת הדין, הרי שאם בית המשפט הנכבד ימצא לכך הצדקה, המשיבה לא תתנגד לכך שעדותו של ד"ר קוגל בעניין תישמע בבית המשפט. בכפוף לכך שהדיון יוחזר לבית המשפט המחוזי בנצרת, להרכב אשר דן בעניין ומכיר את התיק לפני ולפנים".

כזכור, לפני שבע שנים נמצאה הילדה תאיר ראדה מתה בתוך תא שירותים בבית ספר בקצרין כשהיא משוספת גרון. זדורוב הורשע רצח בשנת 2009 ולאחר ערעור ודיון ציבורי רחב, הורשע שוב בחודש פברואר השנה. הרבה סימני שאלה ליוו את משפטו של זדורוב ונשארו בחזקת נעלם גם לאחר הרשעתו. עד היום, לא ברור למי שייכות שלוש טביעות נעל נוספות שנמצאו לצד גופתה של תאיר. גם המניע לרצח נותר בגדר תעלומה, כמו חלק מעדויותיהם של עדי הראייה, שמסרו גרסאות סותרות.