דו"ח מבקר המדינה על התנהלות מערכת הביטחון, שפורסם היום (ד'), מתח ביקורת על התנהלות כוח האדם של מינהלת "חומה", המשותפת למשרד הביטחון ולצה"ל, ואשר אחראית על פרוייקטים של פיתוח וייצור מערכות הגנה בפני טילי ורקטות קרקע-קרקע, ואיומים נוספים מהאוויר.

"'מינהלת 'חומה' לא פעלה בהתאם להנחיות היועץ המשפטי לממשלה בכל הנוגע למניעת ניגוד עניינים בינה ובין המפתחים", התריעה הביקורת - "טרם העסקתם לא יושם הליך לבחינת סוגיית ניגוד העניינים ולא ננקטו צעדי מנע, בהתאם לצורך, למניעת מצבים שבהם עלול להתעורר חשש לניגוד העניינים".

עוד נטען, כי סוגיות מהותיות בהעסקת כוח אדם חיצוני במינהלת "חומה" לא נבחנו בידי אף גורם במשרד הביטחון. "מדו"ח הביקורת עולה, כי קיימים ליקויים בתחומי הארגון והניהול של כוח האדם שבשרות מינהלת 'חומה' - ליקויים הפוגעים בחלקם בכללי מינהל תקין, בניהול ובבקרה המיטביים של הפרוייקטים שבאחריותה וכפועל יוצא מכך - בעקרונות היעילות והחיסכון", קבע מבקר המדינה. בדו"ח נמתחה ביקורת גם על התנהלות הרכוש הקבוע של משרד הביטחון שבתחומי התעשייה האווירית והמעקב אחר הנכסים ה"אטרקטיביים", בהם ניתן לעשות שימוש אישי.

בין הנכסים האטרקטיביים שבתעשייה האווירית, מנה מבקר המדינה מיקרוסקופים, מצלמות ומחשבים אישיים נידיים. "למרות הצורך בבקרה ובמערב ייחודיים ובניגוד לנוהלי התעשייה האווירית - בשנת 2011 לא נפקדו מאות נכסים אטרקטיביים וחלקם לא נפקדו מספר שנים", מתריע המבקר.


"לא ננקטו צעדים למניעת ניגוד עניינים". מערכת כיפת ברזל. צילום: רויטרס