תל אביב ושאר הארץ כבר לא מדברים באותן רמות מחירים, כך עולה מדוח אורות אדומים לחודש ספטמבר שפרסם משרד האוצר.

על פי הדוח, מחירה הממוצע של דירה חדשה בתל אביב הגיע בספטמבר ל-2.8 מיליון שקל - פי 1.9 מהערכים המקובלים ברמה הארצית (ללא אזור תל אביב). אם בוחרים להתמקד במחיר החציוני של דירה באזור תל אביב עולה כי הוא עומד על 2.2 מיליון שקל- פי 1.6.

על פי כותבי הדוח, רמות השכר של הרוכשים בתל אביב (בהשוואה ליתר חלקי הארץ) גבוהים בשיעור דומה. במונחים של שכר, מחירה הממוצע של דירה חדשה בתל אביב שקול ל-66 חודשי עבודה למשק בית (לא ליחיד) וזאת תוך שקלול רמות השכר באזור. לעומת זאת, ביתר אזורי הארץ ידרשו 76 חודשי עבודה ביתר האזורים כאשר החישוב משקלל את רמות השכר ומחירי הדיור הנמוכים יותר.


לעשירים בלבד, תל אביב. צילום: מרק ישראל סלם

במבט כללי יותר על שוק הנדל"ן עולה כי בחודש ספטמבר נרכשו 5,800 דירות, ירידה של 31% בהשוואה לחודש הקודם וירידה של 16% בהשוואה לספטמבר אשתקד. כותבי הדוח מציינים כמו כן שירידה חדה זו הושפעה בחלקה ממיעוט ימי עבודה בחודש ספטמבר השנה בשל תקופות החגים.

על פי הנתונים הראשונים שבידי האוצר, נראה כי בחודש אוקטובר צפויה להירשם עלייה חדה במספר העסקאות, הן בהשוואה לספטמבר והן בהשוואה לאוקטובר אשתקד, אף כי עדיין מדובר ברמה הנמוכה משמעותית מרמת השיא שנרשמה בחודש מאי השנה, שקדם לעליית המע"מ בתחילת יוני.