"נתוני התשואות המופיעים בקמפיינים הפרסומיים של הגופים המוסדיים, וכן בדוחות השנתיים שלהם, אינם נכונים ונעשים בניגוד להנחיות האוצר, כך קובעת חברת הבדיקה הפיננסית "תקין". החברה מתמחה בפיתוח מערכות ממוחשבות לבנקים, לחברות הביטוח ולגופים המוסדיים בנושא הביטוחים והגמל.

על פי כלכלני החברה, שיטת החישוב של התשואה אינה נכונה, ונוגדת את הנחיות משרד האוצר עצמו, אבל למרות זאת באוצר מעדיפים לעצום עין.

על פי הנתונים, התשואה האישית המופיעה בדוח ונשלחת ללקוח אינה נכונה, ולעיתים קיימת סטייה של למעלה מחמישה אחוזים בין התשואה המדווחת לתשואה המדויקת. את התשואה המדויקת מחשבים על פי שיטת ה-IRR ולא על פי שיטת הממוצעים, שבה נעשה החישוב נכון להיום.

ניסים עמר, מנכ"ל "תקין", מסר לדה פוסט כי הגופים המוסדיים מתעלמים מהנחיית האוצר, באופן שעלול לפגוע בלקוחותיהם. אגף שוק ההון, מאידך, מעדיף לעצום עין ואינו מוכן להתמודד עם הטענות שעלו בממצאי הבדיקה.


צילום: אלוני מור