קבוצת אביב הוציאה היום לפועל את פרויקט ההשכרה הראשון בישראל המקבל מטרייה ממלכתית, באמצעות חברת "דירה להשכיר" ועיריית רמת השרון. הפרויקט המונה 246 דירות, יוצא לדרך לאחר שהחברה, שבבעלות דורון אביב ודפנה הרלב, גברה על כמה חברות מובילות אחרות שהתמודדו במכרז, ובראשן אפריקה ישראל.

מדובר בפרויקט מגורים הכולל שלושה בניינים - שניים בני 13 קומות ואחד בן 21 קומות - ובהם דירות של שלושה עד חמישה חדרים. כרבע מהדירות יהיו בשכר דירה מפוקח, הנמוך בכ־ 20% ממחיר השוק. כך למשל שכר הדירה עבור דירת שלושה חדרים יעמוד על 3,200 שקלים לחודש.

משכר הדירה המוזל ייהנו זוגות שיעמדו בקריטריונים שיקבעו משרדי האוצר והשיכון. הדירות מוצעות להשכרה לתקופה של שלוש שנים, עם אופציות לשתי הארכות - כך שמשך השכירות המרבי לא יעלה על עשר שנים.

מנכ"לית קבוצת אביב, דפנה הרלב, מסרה כי הפרויקט מאפשר פתרון ארוך טווח לזוגות צעירים, באזורים הקרובים למקורות התעסוקה.

דמי השכירות של יחידות הדיור המוצעות בפרויקט יוצמדו למדד, בתוספת של 1% בשנה. היקף ההשקעה במיזם יסתכם ב־360 מיליון שקל, כולל עלות הקרקע שנאמדת ב־ 45 מיליון שקל והוצאות פיתוח בסך 15 מיליון שקל. את מרבית המימון לפרויקט ) 280 מיליון שקל( תספק חברת הראל השקעות.


צילום הדמיה של פרויקט "דירה להשכיר, זוגות שיעמדו בקיטריונים יזכו לשכ"ד מוזל

יש לציין כי הקרקע, שהייתה בבעלות מינהל מקרקעי ישראל, נמכרה במחיר המוזל ב־ 25% מהמקובל בפרויקטים דומים בשוק. עם זאת, קבוצת אביב לא תוכל לקזז את הוצאות המע"מ
בעסקה. בנק דיסקונט יספק את ערבות הביצוע לפרויקט.

חברת אביב התחייבה להשכיר את הדירות לתקופה של 20 שנה, ולאחר מכן תוכל למכור אותן בשוק החופשי. המספר המרבי של יחידות הדיור יעמוד על 300 , וייתכן שהחברה תזכה באפשרות להרחיב את הפרויקט ב־ 50 דירות נוספות. הבנייה תיעשה באיכות גבוהה ותכלול בין השאר מיזוג אוויר וממ"דים.

חברת "דירה להשכיר" עומדת להשלים פרויקטים נוספים של דיור להשכרה בהרצליה, בחיפה וברעננה. מנכ"ל החברה, עוזי לוי, הבטיח כי בשנים הקרובות יושקו פרויקטים דומים, שבמסגרתם יוקמו אלפי יחידות דיור. 

שר האוצר יאיר לפיד אמר כי שוק הדיור נמצא בדרך לשינוי, וכבר מורגשת האטה מסוימת בעליית המחירים. לפיד ציין כי הדיור להשכרה הוא חלק ממגוון התוכניות של האוצר,
הכוללות את תוכנית מע"מ 0% , תוכנית מחיר מטרה ומיזמים אחרים שנועדו להקל על זוגות צעירים את יוקר המחיה.