ועדת הכספים קיימה היום (ב') דיון על הצעת חוק מע"מ אפס ובין הדברים שעלו בדיון הוא צפי לעליית מחירי הדירות לאחר אישור החוק, עקב מחסור בדירות. ח"כ בועז טופורובסקי (יש עתיד) אמר: "עליית המחירים היא לפרק זמן מוגבל בלבד, מיד לאחר אישור החוק, אך המחירים יתחילו לרדת בתוך חודשים ספורים. החוק ישיג את מטרתו ומחירי הדירות יירדו".

אנשי אגף הכנסות המדינה, שנכחו בדיון, אמרו שעלות החוק נאמדת בכ- 2 מיליארד ₪. האומדן מתבסס על מחיר ממוצע לדירה שתעמוד בקריטריונים על 1.2 מיליון שקלים. הצפי ל- 2015 ומספר הדירות שיזכו להטבה הן כ-13 אלף.

במשרד השיכון ביצעו הערכות שונות במקצת. לדעתם רק 11,000 דירות יזכו להטבה ועלות החוק תהיה 1.8 מיליארד שקל. סגן הממונה על הכנסות המדינה באוצר, אבי לבון, הסביר שאומדן עלות החלת חוק מע"מ אפס על דירות תלוי במספרי הדירות שייבנו ושיעמדו במגבלות החוק, וכן במספרי הרוכשים שיעמדו במגבלות.

צילום אילוסטרציה: אלוני מור

לבון אמר בנוסף: "צריך לצפות את התנהגות הקבלן והרוכש. ההנחות הן שסך הבנייה הרווייה תישאר ללא שינוי, גם אם בטווח הארוך הקבלן יוכל לבנות דירות בגודל שבין 60 מ"ר ל- 150 מ"ר. ההנחה שבטווח הקצר ב- 2015-2016, דירות של מחיר 1.7 מיליון ₪ יימכרו במחיר של עד 1.6 מיליון ₪ ויזכו בהטבה ואם המחיר למ"ר עולה על המחיר הממוצע האזורי בלא יותר מ- 5%, הקבלן יפחית את המחיר כדי לעמוד במגבלה זו. הצפי הוא שלתחולת החוק ייכנסו בסה"כ ב- 2015, לאחר שינוי התנהגות מצד הקבלנים: 13,372 דירות".