בתום דיון שנמשך שעות ארוכות הורה היועץ המשפטי לממשלה, יהודה וינשטיין, על הליכים פליליים בפרשת מעונות ראש הממשלה, אולם קבע כי הבדיקה תתבצע לאחר הבחירות. בדיון השתתפו היועץ המשפטי לממשלה עם פרקליט המדינה, שי ניצן, וגורמי הפרקליטות ומשרד המשפטים אשר בחנו את החומרים הנוגעים להתנהלות מעונות ראש הממשלה. הראיות שנאספו, כך עלה בדיון, לא העלו חשד למעורבות של ראש הממשלה עצמו במעשים, והבדיקה תתנהל כנגד רעייתו, שרה נתניהו וסמנכ״ל הכספים במשרד ראש הממשלה, עזרא סיידוף. 

במסגרת הדיון הדרמטי שנמשך לאורך כל היום הונחה בפני היועץ וינשטיין המלצת הפרקליטות בעניין הממצאים שעלו מדוח מבקר המדינה הנוגע להוצאות מעונות ראש הממשלה וכן בעניין העדויות שמסר מני נפתלי, מנהל מעון ראש הממשלה לשעבר בשלוש עדויות שמסר במשטרה. הדרגים המקצועים סקרו בפני היועץ מספר פרשות שהוגדרו כאלה ש״מעלות חשדות לביצוע מעשים העלולים לעלות לכדי עבירות פליליות״, אולם בהודעה שפורסמה לאחר הדיון הודגש כי מדובר בעבירות מהרף התחתון, אך עדיין, ״מכלול הפרשות מצדיק קיום בדיקה שבסיומה יוחלט אם יש מקום לפתיחת חקירה פלילית״.


במהלך הדיון העלו הגורמים המקצועיים לפני היועץ את העובדה שבכל אחת מהעברות לו היה מדובר באדם מהשורה, לא בטוח שהיו ננקטים הליכים פליליים, עם זאת, המסקנה אליה הגיעו הנוכחים בדיון היא כי מכלול העברות שמצביעים על התנהלות הוא בעייתי ומחייב בדיקה. ביחס למעורבותו של ראש הממשלה לא עלו ממצאים הקושרים אותו במעורבות בפרשות, אולם הודגש בפני המשטרה שאין לשלול בדיקה גם כדי לבחון את מעורבותו של ראש הממשלה.

בתום הישיבה החליט היועץ המשפטי לממשלה לאמץ את עמדת הפרקליטות, כפי שפורסם כאן, שהייתה כי יש לפתוח בהליכים פלילים על מנת להגיע לחקר האמת בפרשות. בשלב הבא יועברו החומרים ליחידת להב 433 שעליה הטיל ראש אח״מ, ניצב מני יצחקי, את פעולות הבדיקה. הבדיקה תחל רק לאחר הבחירות. למעריב נודע כי פרקליט המדינה, שי ניצן, שוחח כבר בתחילת השבוע עם אחד מפרקליטיו של ראש הממשלה נתניהו, ואמר לו כי חוות הדעת ששלחו מטעם צוות ההגנה נמצאת מול עיניהם של הדרגים המקצועים, ועומדת לנגד עיניהם גם העובדה שההחלטה יכולה להשפיע על תוצאות הבחירות, וכי הכוונה היא לקבל החלטה נכונה וזהירה.

בהודעה מטעם היועץ המשפטי נכתב: "אמנם הראיות שנאספו עד כה מלמדות על חשדות לביצוע מעשים שחומרתם אינה גבוהה יחסית (אם וככל שיוכחו), אך הפרקליטות סבורה כי עדיין, מכלול הפרשות מצדיק קיום בדיקה שבסיומה יוחלט אם יש מקום לפתיחת חקירה פלילית".

החומר שהועבר ממבקר המדינה יועבר למשטרה על מנת שתוכל לנהל את הבדיקה הנדרשת. היועץ הורה לקיים את הבדיקה לאחר הבחירות מכמה טעמים. הסיבה הראשונה שנומקה היא חוסר היכולת לסיים את הבדיקה לפני מועד הבחירות. בנוסף, טוען וינשטיין כי חומרת הממצאים אינה גבוהה יחסית, ולכן יש לנהוג בזהירות.

גורם בכיר במשרד המשפטים אמר: "קיבלנו החלטה מוצדקת ומאוזנת. זאת היתה החלטה קשה לאור הבחירות, אבל לא היתה מניעה מפתיחה בהליכים פליליים בפרשות הקשורות במעונות ראש הממשלה. נכון שמדובר בעבירות מהרף התחתון, אבל אנו מסתכלים על המכלול".

המבקר: "חשש לפגיעה בטוהר המידות עד כדי חשש למעשה פלילי"


המבקר שפירא קבע ביחס לחומרים שהעביר ליועץ, כי "עולה מהם חשש לכאורה לפגיעה בטוהר המידות עד כדי חשש למעשה פלילי". בנוסף לחוות דעתו של המבקר, נוספו חוות הדעת של הגורמים המקצועיים והמשטרה, ביניהם המפכ״ל, שסברו, לאור עדותו של מנהל המעון לשעבר, מני נפתלי, כי לא ניתן להגיע לחקר האמת ללא בחינה של גרסאות ראש הממשלה, רעייתו ואחרים המעורבים בפרשות, מה שמצריך חקירה פלילית על מנת לשמור על זכויותיהם, במסגרת עדות תחת אזהרה - חקירה. 

בין פרשות מעונות ראש הממשלה נכללת פרשה שעמדה בליבו של דו״ח המבקר: "הוצאות שקשורות בהתקשרות לביצוע עבודות חשמל במעון הפרטי בקיסריה", הייתה כותרתו של הפרק שהוליד את פרשת קבלן החשמל: המבקר כתב בדו״ח כי במהלך שנת 2009 נתבקש אישור התקשרות עם חשמלאי בעלות של כ- 50 אלף שקלים, לצורך ביצוע עבודות ״דחופות״ במעון הפרטי. בפועל, ההתקשרות נעשתה עם חבר מרכז הליכוד, שועדה מיוחדת קבעה שאסור להתקשר עמו. ״כדי לעקוף הנחיה בעניין״, נכתב בדו״ח, ״הוצג מצג מטעה״.

פרשות נוספות אשר הועברו ממשרד המבקר הן פרשת רהיטי הגן ופרשת הבקבוקים. בפרשת רהיטי הגן נטען כי רהיטי גן שנרכשו עבור מעון ראש הממשלה, הוחלפו בדגם זהה, ישן יותר, של הרהיטים שהיו בבית הזוג נתניהו בקיסריה. המבקר שפירא אישר בדו״ח את הפרטים שפורסמו, ״בבדיקה ראשונית של נושא רכישת רהיטי הגן נמצא, כי אכן נרכשו רהיטי גן תואמים שהועברו למעון הפרטי בקיסריה״. 

בפרשת מחזור הבקבוקים נטען כי רעיית רה״מ, שרה נתניהו, שילשה לכיסה את כספי המחזור של בקבוקים שנרכשו על ידי המדינה למעון ראש הממשלה. בדו״ח ציין המבקר ביחס לפרשה זו, כי ״נמצא כי רעיית רה"מ העבירה לקופת המשרד המחאה בסך 4,000 שקלים. הגם שמדובר בדמי פיקדון שהיקפם מצומצם, אלה הם כספי ציבור בבחינת "דין פרוטה כדין מאה”.