פרקליטות מחוז מרכז הודיעה לח״כ ניסן סלומינסקי על החלטתה לגנוז את תיק החקירה נגדו בהיעדר ראיות מספיקות להגשת כתב אישום. ההחלטה התקבלה על דעתם של היועץ המשפטי לממשלה ופרקליט המדינה.
 
נגד סלומינסקי התנהלה חקירה בחשד ששילם לכאורה, בניגוד לחוק, את דמי התפקדותם של מתפקדים למפלגת הבית היהודי במסגרת הפריימריז שקיימה המפלגה בשנת 2012 בתקווה שאותם מתפקדים יצביעו עבורו בבחירות הפנימיות במפלגה.
הפרקליטות גם העבירה לבחינת מבקר המדינה ראיות שנאספו במסגרת החקירה, שמהן עולה חשד לתשלום לכאורה של הוצאות לצורך הפריימריז מעבר לתקרה המותרת, לאי דיווח על הוצאות אלה ולתשלום ההוצאות במזומן בניגוד לנדרש על פי דין. ואולם החוקרים לא הצליחו לשים את ידיהם על ראיות מספיקות כדי להפליל את ח״כ סלומינסקי.