הכנסת ה-20 תתכנס לישיבה ראשונה ביום ג' בשבוע הבא, ה-31 במרץ, שבמהלכה יושבעו כל 120 חברי הכנסת. על פי הנוהג, ותיק חברי הבית, במקרה זה ח"כ עמיר פרץ, אמור לנהל את ישיבות הכנסת במשך מספר שבועות עד לבחירותו של יו"ר קבוע. אלא שבליכוד בודקים את אפשרות לבחור כבר בישיבת הפתיחה את ח"כ יולי אדלשטיין, יו"ר הכנסת ה-19, ליו"ר קבוע של הכנסת ה-20.

על פי בדיקה שנעשתה בכנסת, כולל עם יועצים משפטיים, היה בעבר תקדים שבו נבחר יו"ר הכנסת קדיש לוז, מיד לאחר הבחירות לתקופת כהונה נוספת כיושב ראש כנסת בלי שכיהן יושב ראש זמני.

אמש נעשו בדיקות בקרב סיעות שונות בקואליציה העתידית, אך גם בקרב חברים באופוזיציה, לבדוק את ההיתכנות למהלך כזה כדי להבטיח את בחירתו של אדלשטיין לכהונה נוספת.

גורמים בליכוד אמרו: "אדלשטיין מועמד ודאי לתקופת כהונה נוספת והמהלך הזה לא נועד לפגוע בעמיר פרץ אלא להבטיח רציפות שלטונית בתפקיד יושב ראש הכנסת, שהוא התפקיד השלישי בחשיבותו אחרי נשיא המדינה וראש הממשלה".

על פי התכנית, סיעת הליכוד תתכנס ביום ג' הבא, שעה לפני פתיחת ישיבת מליאת הכנסת, ותבחר את אדלשטיין למועמד הליכוד לתפקיד ולאחר השבעת 120 חברי הכנסת, על ידי היושב ראש הזמני עמיר פרץ, תובא להצבעה בחירתו של היו"ר הקבוע אדלשטין.

על פי הנוהג בכנסת, בחירתו של יושב ראש כנסת נעשית פה אחד ללא מתנגדים. בליכוד מקווים כי למרות שטרם נחתם הסכם קואליציוני יתאחדו כל חברי הכנסת, או לפחות רובם, סביב מועמדותו של אדלשטיין ואיש לא יתנגד.

יצויין עוד כי באופן מסורתי נבחר יו"ר הכנסת מהסיעה הגדולה בכנסת ונתמך לרוב על ידי סיעות הקואליציה ולעתים קרובות אף מסיעות אחרות. בחלק מן הכנסות יו"ר הכנסת נבחר פה אחד עקב מועמדות יחידה וללא מתנגדים או נמנעים. חריג אחד היה נחום ניר-רפאלקס, אשר היה יו"ר הכנסת הראשון מאז הקמת המדינה אשר לא היה ממפלגת השלטון ונבחר על ידי קואליציית ניר אשר התאגדה כקואליציית אד הוק לצורך בחירתו.