במסמך קווי היסוד של הממשלה ה-34, כפי שהונח היום על שולחן הכנסת, נכתב כי הממשלה תקדם את התהליך המדיני ותחתור להסכם שלום עם הפלסטינים אך אין בו כל אזכור לרעיון שתי המדינות.כזכור ב"נאום בר אילן" הביע נתניהו תמיכה בעקרון שתי המדינות לשני העמים, אך במהלך מערכת הבחירות האחרונה חזר בו והצהיר כי אם ייבחר לא תקום מדינה פלסטינית.הסעיף הראשון במסמך קווי היסוד קובע כי "לעם היהודי זכות בלתי ניתנת לערעור למדינה ריבונית בארץ ישראל, מולדתו הלאומית וההיסטורית" ומיד לאחר מכן נכתב כי "הממשלה תקדם את התהליך המדיני ותחתור להסכם שלום עם הפלסטינים ועם כל שכנינו, תוך שמירת האינטרסים הביטחוניים, ההיסטוריים והלאומיים של ישראל".עוד נאמר באותו סעיף בקווי היסוד כי "אם יושג הסכם כזה הוא יובא לאישור הממשלה והכנסת ואם יהיה בכך צורך על פי דין, למשאל עם".המסמך קובע עוד כי הממשלה תפעל באופן אקטיבי כדי לבצר את הביטחון הלאומי ולהקנות ביטחון אישי לאזרחיה תוך מאבק נחרץ ונחוש באלימות ובטרור."הפרק המדיני הפרקים המקבילים בממשלות הקודמות בראשות בנימין נתניהו"בתחומים אחרים נכתב כי הממשלה תפעל להוזלת יוקר המחיה בישראל בכל התחומים לרבות ובעיקר בתחומי הדיור, המזון והאנרגיה. "הממשלה תפעל בנחישות לצמצום הריכוזיות והגברת התחרות במשק הישראלי, בין היתר במגזר הבנקאי, חברות הביטוח ובתי ההשקעות, במטרה להוזיל את השירותים שמקבל האזרח ולאפשר אשראי זול ונגיש לעסקים הקטנים והבינוניים".בתחום המשפט נאמר כי "הממשלה תפעל לביצור שלטון החוק בישראל" ואילו בתחום הפרלמנטרי נאמר כי "הממשלה תפעל לשינוי שיטת הממשל על מנת להגביר את המשילות והיציבות השלטונית ותקדם רפורמות בתחום".בתחום יחסי דת ומדינה קובע מסמך קוי היסוד כי "הממשלה תשמור על צביונה היהודי של המדינה ומורשת ישראל וכן תכבד את הדתות והמסורות של בני הדתות במדינה בהתאם לערכי מגילת העצמאות".מסמך נוסף שהוגש היום קובע את דרכי עבודתה של הקואליציה. במסמך נכתב כי חלה מחוייבות על חברי הקואליציה לתמוך בכנסת בהצעות חוק שיוגשו מטעם הממשלה אלא אם הנהלת הקואליציה החליטה אחרת. "חברי הקואליציה מחוייבים במשמעת קואליציונית ולא יקדמו במליאה או בועדות הכנסת הצעת חוק פרטית שהממשלה החליטה להתנגד לה או שהוגש ערר למליאת הממשלה שטרם הוכרע".על חברי הקואליציה נאסר לקדם הצעות חוק פרטיות לדיון ולהצבעה בלא אישור מטעם הנהלת הקואליציה או בסתירה להסכמים הקואליציוניים ולקווי היסוד של הקואליציה, אלא בהסכמת כל מרכיבי הקואליציה.


בליכוד אמרו בעקבות הגשת מסמך קווי היסוד כי "הפרק המדיני בקווי היסוד נכתב על בסיס הפרקים המקבילים שהיו בקווי היסוד של הממשלות בראשות בנימין נתניהו בשנים 2009 ו-2013 ואינו שונה מהם מהותית".