"אין לי כוונה להתפטר מהכנסת", אמר ח"כ בני בגין בישיבת סיעת הליכוד. בפתח הישיבה ביקש בגין את רשות הדיבור ואמר: "אדוני ראש הממשלה, כמעט הבהלת אותי ביום שישי כאשר קראתי את הדברים הנאים שפרסמת בפוסט. דברי השבח. אני לרגע חשבתי שאני רואה את ההספד של עצמי אבל התעשתתי וצבטתי את עצמי ואמרתי עוד אבינו חי והתקדמתי ושלחתי ללשכתך את מכתב ההתפטרות מן הממשלה".

"רק לקראת הצהריים", סיפר בגין, "לאחר שביום שישי בבוקר ביקשת שאתן לך שהות של שעות אחדות והודעת לי שלא צלח בידך. אני מבקש להביא לידיעת חברי הסיעה את נוסח המכתב ששלחתי. והוא קצר. אדוני ראש הממשלה, בהתאם לפנייתך ובהתאם לסעיף 22א בחוק יסוד מן הממשלה אני מודיע על התפטרותי מן הממשלה".
 
"אני שומע וקורא ביממה האחרונה הערכה או שמועה על פיה אני מתעתד להתפטר מן הכנסת. אין לי דווקא כוונה כזאת", הבהיר בגין ודבריו התקבלו במחיאות כפיים. "מי שמעריך כך - צריך להיות טמבל לא קטן ואיננו מכיר בחשיבותה של הכנסת ופעילותה ואיננו מכיר את הדרך שבה אני עובד. יש לי שדה פעולה ציבורי להתגדר בו שבו אני עושה כמיטב יכולתי".
 
"לפני שנים רבות הכרתי אדם אחד, דמות די מעניינת, שבמשך 29 שנים אמר בדבקות ובכנות שחבר הכנסת יכול לשרת את העם גם באופוזיציה, ואם אפשר למלא אחר דבריו של אבי ומורי, אני חושב שחבר הכנסת יכול לשרת את הציבור גם מספסלי הקואליציה. לכן, ברוח זאת, פניתי ליו"ר הסיעה לצחי הנגבי, שעוסק בשיבוצים ובקשתי להשתבץ בוועדות חוק חוקה ומשפט, ועדת הפנים ומעמד האישה.