הרשימה המשותפת תגביר את המאבק נגד מדיניות הריסת הבתים בחברה הערבית, כך הוחלט בתום ישיבה שנערכה עם יו"ר הוועד הארצי לראשי הרשויות הערביות, מאזן גנאיים ומספר ראשי רשויות ערביות.בישיבה, אשר התקיימה בכנסת, דנו הצדדים במספר סוגיות אקוטיות הנוגעות לציבור הערבי כגון מצוקת הדיור, הרחבת שטחי השיפוט ואי אישור תוכניות המתאר, והתקציבים הדלים המוקצים לרשויות המקומיות ומדיניות האפליה והקיפוח והחניקה ממנה סובלים ראשי הרשויות בפרט והציבור הערבי בכלל, מצד משרדי הממשלה השונים ומוסדות התכנון והבניה.בתום הישיבה החליטו הצדדים על הגברת המאבק העממי, המשפטי והפרלמנטרי נגד "הריסת הבתים ומדיניות הממשלה הגזענית", וסיכמו לבחון נקיטת מספר צעדי מחאה בשיתוף ועדת המעקב העליונה של ערביי ישראל אם ההריסות יימשכו.בין הצעדים שנשקלים: הכרזת שביתת רעב, הקמת אוהל מחאה מול הכנסת, שיגור אגרת לראש הממשלה ובה יבקשו להקפיא את כל צווי ההריסה נגד הבתים הערבים, הגשת הסתייגויות ותיקונים על המלצות צוות ״100 ימים״ הממשלתי לפתרון מצוקת הדיור.