הרצחה של שירה בנקי ז"ל במצעד הגאווה בירושלים גרם לח"כ רויטל סויד, (המחנה הציוני) להעלות הצעת חוק ידשה הקובעת כי על עברייני פשעי שנאה יוחל פיקוח הדוק לאחר שריצו את עונשם.

בהתאם להצעת החוק, תוקם יחידת פיקוח אשר תהיה אחראית לפקח על עברייני פשעי שנאה ובמידת הצורך, תמליץ לבית המשפט, על פי הערכת מסוכנות, מהו צו הפיקוח הנדרש לעבריין.

בדברי ההסבר לוחוק כתבה סויד: "מטרת חוק זה היא להגן על הציבור מפני ביצוע פשעי שנאה המבוצעים על רקע דת, גזע, ונטיה מינית. פשעי שנאה על רקע אידיאולוגי מבוצעים על ידי אנשים בעלי תפישות עולם מעוותת וזו עומדת בבסיס ביצוע העבירה. לפיכך, קיים סיכון רב שמבצעי פשעי שנאה ישובו ויבצעו עבירות דומות עם שחרורם מן הכלא על רקע אידיאולוגי". 

  

ח"כ רויטל סויד: " עברייני פשעי שנאה הם פצצה מתקתקת. אם היה מנגנון פיקוח, ישי שליסל שביצע את הרצח בדקירות במצעד הגאווה בירושלים, היה תחת פיקוח הדוק ובתנאים מגבילים והפשע לא היה מתבצע״.