רוב הציבור בישראל נותן ציון נכשל לממשלה בניהול הביטחון בירושלים, הרוב תומכים בתפילת יהודים בהר הבית על אף המצב, כך עולה מתוצאות סקר מדד השלום החודשי של מרכז גוטמן לחקר דעת קהל ומדיניות במכון הישראלי לדמוקרטיה ואוניברסיטת תל אביב.

הסקר שנערך בימים הראשונים של אירועי הטרור האחרונים, מצביע על חוסר אמון ציבורי בניהול המצב הביטחוני בירושלים ובמחויבותו של ראש הממשלה לפתרון שתי המדינות, בתמיכה בעליית יהודים להתפלל להר הבית וגם על רצון להתקרבות אסטרטגית לרוסיה.

המצב הביטחוני בירושלים והר הבית - עוד בימים הראשונים לאירועי הטרור המתמשכים, נתנו הישראלים ציון ממוצע של 2.1 (מתוך 5) לניהול המצב הביטחוני בירושלים. 22.8% מהמדגם, נתנו לממשלה את הציון 0 שהוגדר כנכשל בעוד 9.5% בלבד נתנו לה את הציון 5 (מצוין).

57% מהנסקרים בקרב הציבור היהודי סבורים, כי יש לאפשר ליהודים להתפלל בהר הבית גם במצב הנוכחי לעומת 38.5% שהתנגדו. עוד עולה מהסקר, כי 41.5% מהנסקרים, צפו שבטווח של שנה תפרוץ אינתיפאדה בהנחה כי מצב היחסים הנוכחי בין ישראל לרשות הפלסטינית ימשך כפי שהוא, לעומת 29.5% שסברו, שאם תפרוץ אינתיפאדה, הדבר יקרה בעוד זמן רחוק.

שתי מדינות מדינות לשני עמים - על אף נאומו באו"ם בחודש הקודם, בו חזר ראש הממשלה על תמיכתו ברעיון שתי המדינות, 61.5% מהנסקרים, סברו כי נתניהו אינו מעוניין בפתרון זה לעומת 26% בלבד שמאמינים, כי מדובר במחויבות אמתית. בהמשך לכך, הציבור הישראלי חלוק בהקשר של רעיון שתי המדינות. 48% מהנסקרים, הביעו הסכמה לאמירה, כי "רעיון שתי המדינות מת" לעומת 47.5% שלא הסכימו איתה. בהקשר זה, 84% מהנשאלים, סברו כי אין סיכוי שבעתיד יהודים וערבים יוכלו לחיות במדינה אחת כאזרחים שווי זכויות המכירים בזכויות אלה של אלה.

עתיד הרשות הפלסטינית - רוב הציבור הישראלי לא מאמין כי יש סיכוי שההנהגה הפלסטינית, תסיר את אחריותה לנעשה ביהודה ושומרון ו"תחזיר את המפתחות" לצד הישראלי. 73% מהנשאלים ענו, שהסיכוי לכך הוא נמוך או נמוך מאוד לדעתם, בעוד ש-18% הגדירו את ההסתברות לכך כגבוהה או גבוהה מאוד. עם זאת, 49% מהנסקרים ענו, כי הם מעדיפים את חלוקת הארץ והקמת מדינה פלסטינית עצמאית לצד ישראל לעומת 34% שהשיבו שעדיף לספח את השטחים.

המעורבות הרוסית בסוריה והאינטרס הישראלי - רוב הציבור הישראלי (45%), סבור שרצוי מבחינת ישראל, כי אסד ישאר בשלטון בסוריה לעומת 28% שענו, כי הדבר לא רצוי. עם זאת, 51% היו פסימיים בנוגע להיתכנות הדבר וטענו, כי גם בעזרת הסיוע הרוסי, הסיכוי של אסד להצליח לייצב את שלטונו ולהחזיר את סוריה להיות מדינה מסודרת לעומת 34% שחשבו שיש סיכוי גבוה לכך.

חיזוק הקשר עם רוסיה על חשבון ארצות הברית - 46% מהנסקרים, טענו כי ישראל הייתה תלויה מדי בארצות הברית בעשורים האחרונים וכי נכון יהיה לעשות מאמץ ולהתקרב פוליטית גם לרוסיה , לעומת 41% שלא הסכימו לטענה. רוב הנשאלים (45%), אף סבורים שהתקרבות כזו תפגע ביחסים עם ארצות הברית לעומת 30% הסבורים, כי לא יחול ביחסים אלו שינוי ו-11% שחושבים שמהלך כזה, ישפר את היחסים. עם זאת, רוב מוחץ (77%) טוענים שארצות הברית תהיה בת ברית נאמנה יותר מרוסיה (לעומת 6% בלבד שטענו הפוך). בהיבט המנהיגותי, הדברים שונים בתכלית, כש-47% מהנסקרים טענו, כי נשיא רוסיה פוטין הוא מנהיג מרשים יותר מנשיא ארצות הברית, אובמה.