בניגוד לעמדת נשיא בית הדין הרבני הגדול, הרב הראשי והשר לענייני דתות, הגורסים כי לא ניתן למנות אישה לתפקיד מנכ"לית בתי הדין הרבניים, הודיעה המדינה היום (חמישי) אחר הצהריים לבג"ץ כי לא רק שאין מניעה חוקית למנות אישה לתפקיד מנהלת בתי הדין הרבניים, אלא שקיימת חשיבות לשקול מועמדותן של נשים לתפקיד, נוכח חשיבותו של עיקרון השוויון וחובת הייצוג ההולם הנובעת ממנו. 
עמדת המדינה ניתנה במסגרת תשובתה לעתירה שהגישו בתיה כהנא דרור, נעמת ויצו ומבוי סתום, באמצעות עורכות הדין גלי עציון, עירית גזית ובתיה כהנא דרור. בעתירה דרשו העותרות לפתוח את תפקיד מנכ"ל בתי הדין הרבניים גם למתמודדות נשים.
בכך למעשה קיבלה המדינה את עמדת העותרות, שלפיה לא רק שיש לתת הזדמנות שווה לנשים להתמודד על התפקיד, אלא שאף יש לעודד מועמדת אישה.

בחינות בתלמוד לנשים

עם זאת, המדינה קיבלה את עמדת בתי הדין הרבניים כי מי שימונה לתפקיד צריך להיות בעל ידע הלכתי. לפיכך, נכתב בתגובת המדינה, היועמ"ש ינחה את המשרד לשירותי דת ואת הרבנות הראשית לפעול לקיום בחינות בתלמוד ופוסקים לנשים, בין אם יהיו אלה בחינות בהתאם לתקנות הבחירות לרבני עיר ובין מבחן שווה ערך.
גליה וולוך, יו"ר נעמת, מסרה בתגובה: "אנו מברכות על השינוי הדרמטי בעמדת המדינה. בהחלט הגיע הזמן לשלב נשים בהנהלת המוסד, אשר מורכב כולו על טהרת הגברים, אך חצי מהבאות בשעריו ומקבלות שירותים שבו הן נשים".
עו"ד גלי עציון, שייצגה את העותרות מטעם נעמת, מסרה: "מדובר בעמדה פורצת דרך, אשר עשויה אף לסלול את הדרך למינוי נשים לתפקידים נוספים ואולי אף רבות עיר".
העותרת בתיה כהנא דרור מסרה: "אני שמחה שהמדינה אימצה את עמדתנו והסירה את המחסום בפני האפשרות שלי ושל נשים אחרות להתמודד על תפקיד המנכ"לות. לעמדה זו תהיה השפעה על תפקידים אחרים בממסד הדתי ובכלל, שעד כה נחשבו חסומים בפני נשים".

"צעד משמעותי ליצירת שוויון"
גילה אושרת, יו"ר ויצו ישראל, אמרה: "אני מברכת על השינוי בעמדת המדינה המכיר בזכותן של נשים להתמודד על התפקיד. מדובר בעמדה משמעותית ובעלת השפעה מהותית על חייהן של עשרות אלפי נשים, ילדים וגברים בישראל".

ח״כ רחל עזריה (כולנו) אמרה בתגובה להודעה הדרמטית: "החלטת היועץ המשפטי לממשלה היא צעד משמעותי ליצירת שוויון בישראל. לא ייתכן שאישה יכולה לכהן כנשיאת בית משפט העליון אך לא יכולה לנהל טכנית את בית הדין הרבני, בטח כשאין פה שום בעיה הלכתית. זה חשוב במיוחד כיוון שכל זוג שמתגרש בישראל מחויב לעבור בבית הדין הרבני, לכן השוויון שם הוא כה הכרחי. היועץ המשפטי לממשלה אישר את מה שהיה צריך לקרות מזמן".