מפיקים לקחים: בעקבות תלונות שהגיעו למשרד התרבות והספורט בנושא "פסטיבל 48 מ"מ" הנקרא גם "פסטיבל הנכבה", השרה מירי רגב הנחתה את ראשת מנהל התרבות להקים צוות בדיקה מקצועי לבחינת החשש כי הסרטים המוצגים בפסטיבל אינם עומדים בסעיף 3 ב' לחוק יסודות התקציב, הקובע בין היתר כי לא תמומן יצירה המעודדת להסתה, גזענות ותמיכה במאבק מזויין נגד ישראל.צוות הבדיקה שיגיע לצפות בסרטים יהיה המועצה לביקורת סרטים. לאחר הצפייה חברי הצוות ימלאו חוות דעת לפי סעיפי החוק. את חוות הדעת המקצועית הם יעבירו לראשת מנהל התרבות והיא תדון בממצאים עם היועץ המשפטי לממשלה ולאחר מכן הדברים יוצגו למנכ"ל משרד התרבות והספורט ואז יועברו לשרה רגב. על פי חוות הדעת השרה תחליט האם לפנות למשרד האוצר בבקשה לאכוף את החוק ובמידה והדברים ימצאו תקינים לא יהיה צורך בוועדת הבדיקה. בשנה שעברה נעשתה פניה למשרד האוצר ללא חוות דעת מקצועית, ללא בחינה מעמיקה של היצירות עצמן וללא הצגת ממצאים.ח"כ רגב אמרה כי "אסור לנו כאחראים על הקופה הציבורית לעצום עין כשיש חשש ולו הקל שבקלים שמפרים חוק במדינת ישראל. עלינו לבחון את הדברים ברמה המקצועית ולהתריע אם אכן יתגלה צורך. זו אחריותנו וסמכותנו לפעול בכפוף לחוק ולדאוג שכספי ציבור לא יופנו להסתה כנגד המדינה".