הכנסת תדון מחר בהצעת חוק יסוד שוויון האוכלוסייה הערבית אשר הוגשה על-ידי ח״כ ד״ר יוסף ג׳בארין מהרשימה המשותפת. ההצעה מבקשת לעגן בחוק יסוד את עקרון השוויון למיעוט הערבי בכל תחומי החיים בישראל. ועדת השרים לענייני חקיקה החליטה להתנגד להצעה.
 
מטרתו של חוק היסוד המוצע היא, כאמור שם, ״להגן על כבודם וחירותם וזכויותיהם של הערבים אזרחי המדינה, כאזרחים וכמיעוט לאומי״.
 
ההצעה מבקשת לעגן את עקרון השוויון של האזרחים הערבים כעקרון יסוד במשפט הישראלי והיא קובעת כי ״כל ערבי אזרח ישראל זכאי לשוויון מהותי ולהעדר הפליה בזכויות חברתיות, כלכליות, תרבותיות ופוליטיות״. כמו כן קובעת ההצעה כי ״כל ערבי אזרח ישראל זכאי לשוויון מהותי ולהעדר הפליה בחינוך, בדיור, בתעסוקה ובקניין״.
 

ההצעה גם מבקשת לעגן בחקיקה את ההגנה על זהותם הלאומית של האזרחים הערבים. לפי ההצעה ״המיעוט הערבי בישראל זכאי לטפח את זהותו הלאומית, הערבית-פלסטינית, והוא זכאי לעצבה ולפתחה באופן חופשי, ולהנחיל זהות לדור הצעיר״.

בהקשר החינוכי קובעת ההצעה, כי ״החינוך הערבי יהיה מושתת על ערכי התרבות הפלסטינית, הערבית והאנושית, על הקשר המיוחד עם שאר העם הפלסטיני, על הזכות לאזרחות שווה ומלאה, ועל דו-קיום עם העם היהודי בישראל על בסיס של שוויון זכויות וכבוד הדדי״. 

ח״כ ג׳בארין אמר כי ״לאחר 67 שנים מהקמת המדינה הגיע הזמן לעגן בחוק יסוד את זכותם הבסיסית של האזרחים הערבים לשוויון.  אם הממשלה כנה בהצהרותיה על השוויון לאזרחים הערבים עליה לתמוך בהצעה ולגלות רצון אמיתי לקדם שוויון זה, הלכה למעשה״