בגרמניה ובמקומות שונים בעולם ניטש כעת ויכוח האם לאפשר את הפצתו של הספר "מיין קאמף", ספר התעמולה הנאצי וכתב השטנה של הצורר הנאצי אדולף היטלר נגד היהודים שיצא ב-1925.

בה בעת מתברר שעותק של הספר, באנגלית, מצוי בספריית הכנסת בירושלים. על גב הכריכה מופיע צלב קרס אדום. הספר אינו מוצג על המדפים בספריה ומי שמבקש לשאול אותו חייב להזמין אותו מהספרנית.

את הספר "מיין קאמפף" (מאבקי) כתב אדולף היטלר בזמן ישיבתו בכלא לנדסברג בעקבות ניסיון ההפיכה שכונה "פוטש מרתף הבירה" בשנת 1923.
באחד מהקטעים האנטישמיים הארסיים שבספר כתב היטלר: "נער היהודי, שחור השער, אורב במשך שעות כששמחה שטנית על פניו, לנערה תמימה, מטמא אותה בדמו וכך גוזל אותה מעמה. בכל הדרכים הוא מנסה להשחית את התשתית הגזעית של העם שבכוונתו להכניעו. וכפי שהוא עצמו משחית במכוון נשים ונערות, איננו נרתע מלהרוס את מחיצות הדם בפני אחרים. היו אלה והינם היהודים, שהביאו את הכושי אל גדות הריינוס, במטרה הנסתרת והברורה להרוס את הגזע הלבן השנוא ולהורידו מרמתו התרבותית הפוליטית, על-ידי המימזור הבלתי נמנע, ובעצמם לעלות לדרגת שליט. כי עם טהור גזע המודע לדמו, לא ישועבד לעולם על-ידי היהודי. בעולם הזה יהיה היהודי אדונם של ממזרים בלבד".

הוצאת הספרים הצרפתית "פאיאר" הודיעה שלשום כי תפרסם מהדורה מחודשת של הספר - כך דווח בסוכנות הידיעות הצרפתית. על פי ההודעה הרשמית, המהדורה תפורסם בחודש ינואר 2016, ותלווה ב"נספח ביקורתי, שנכתב על ידי ועדה מדעית של היסטוריונים צרפתים וזרים". 
בגרמניה מבקש איגוד המורים הגרמני ושל המפלגה הסוציאל־דמוקרטית להכניס את "מיין קאמפף" לתוכנית הלימודים, כדי לאפשר לתלמידים להכיר את שורשי הגזענות והאנטישמיות.  יו"ר הקהילה היהודית במינכן, שרלוטה קנובלוך, הודיעה כי היא מתנגדת לכך בתקיפות ואמרה כי  כל עוד "התלמידים הגרמנים לא יודעים כמעט דבר על היהודים מחוץ להקשר של השואה ולא לומדים על הדת היהודית, על פריחת החיים היהודיים בגרמניה לפני 1933 ועל ההישגים שהארץ שלנו חבה ליהודים, אני חושבת שזה חסר אחריות שבשיעורים ילמדו את הספר האנטי-יהודי הזה".
בישראל תורגמו בעבר פרקים מתוך "מיין קאמפף" על ידי דן ירון ופורסמו בספר בהוצאת "אקדמון" בליווי הערות מדעיות של פרופסור משה צימרמן וד"ר עודד היילברונר.