ועדת האתיקה של הכנסת החליטה לרשום הערה לח"כ אחמד טיבי ולח"כ טלב אבו עראר משום שבמהלך דיון שהיה בוועדת העבודה והרווחה של הכנסת כינו את שי דרומי, החוואי שהרג בעבר פורצים שחדרו לחוותו, בכינוי רוצח.הועדה קיבלה קובלנה משי דרומי נגד חברי הכנסת טלב אבו עראר ואחמד טיבי, בקשר להתבטאויותיהם כלפיו בישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת שהתקיימה ביולי ועסקה בנושא קדחת מלטה בעדרי צאן.הועדה התחילה באווירה רגוע כאשר דרומי הביע את הערכתו על קיומה, כיוון שבאותו זמן החזיק עדר הנגוע במחלה. לאחר מכן ח"כ אחמד טיבי החל להתקיף אותו והמליץ לו לירות בעדר אחד אחד וביקש שייכתב בפרוטוקול כי "מאוד לא נוח לי שאתה משתתף בישיבה שיזמתי". דרומי פנה גם הוא לפרוטוקול ואמר בתגובה כי "אני מצטער בשבילך אבל הנושא הזה חשוב מדי בשביל להכנס לעניינים כאלה".בהמשך הדיון ביקש יו"ר הוועדה משי דרומי לצאת מהאולם ואז התנהלו חילופי הדברים הקשים:


אחמד טיבי: "חבל שבאת".טלב אבו ארער: "מי זה, הרוצח?"אחמד טיבי: "כן"טלב אבו עראר: "זה הרוצח דרומי? צא, צא"שי דרומי: "תשתוק, יא דפוק"טלב אבו עראר: "צא, צא, רוצח אחד".אחמד טיבי: "אני מבקש שתביא את הסדרן".היו"ר אלי אלאלוף: "לא, לא, באמת-"אחמד טיבי: "לא, לא, לא, מי שאומר לחבר כנסת דפוק לא ייכנס לעולם לבניין הזה. מותר לטלב אבו עראר להגיד מה שהוא רוצה, יש לו חסינות".היו"ר אלי אלאלוף: "יש לו גם הסמכות לגשת לוועדת אתיקה".אחמד טיבי: "לא, לא, איזה אתיקה, הוא לא חבר כנסת דרומי, הוא רוצח".שי דרומי ציין בקובלנה כי דברים אלה נאמרו על רקע כתב אישום שהוגש נגדו באשמת הריגת אדם שפרץ לחווה שלו, ובשנת 2009 בית המשפט זיכה אותו מאשמת הריגה. לדבריו מדובר בדברי בלע חסרי תקדים בחריגותם, הכפשה והוצאת לשון הרע עד כדי התרת דמו.שני חברי הכנסת הנקבלים ביקשו לדחות את הקובלנה. טיבי טען כי אין בסיס לקובלנה ואבו עראר מסר כי אין בדבריו כלפי הקובל פגיעה בשמו הטוב או פגיעה בכבוד הכנסת, ומכל מקום דבריו חוסים תחת חופש הביטוי המוקנה לחברי הכנסת.ועדת האתיקה מצאה כי בכנותם את מר דרומי רוצח חרגו הח"כים באופן ניכר מכללי ההתנהגות המקובלים בכנסת. ועדת האתיקה סבורה כי לא ניתן להשלים עם מצב שבו מוזמן אדם לדיון בוועדה של הכנסת ומוצא עצמו מותקף ומושפל מבלי שהתגרה בחברי הכנסת. הוועדה החליטה כי בהתבטאויותיהם הפרו את הכלל המחייב את חברי הכנסת לנהוג בדרך ההולמת את מעמדם כחברי כנסת, ולהטיל על כל אחד מהם הערה.