חוק הג'ובים חוזר. ביום ראשון הקרוב תובא לוועדת שרים הצעת של ח"כ דודי אמסלם (ליכוד), שתאפשר לחברי מרכז במפלגות השונות להתמודד לתפקידים מטעם המדינה או בחברות הממשלתיות, ללא הצורך לציין ולהצהיר על זיקה פוליטית בשאלון הבקשה.

לדברי ח"כ אמסלם, "לא יעלה על הדעת כי אנשים מוכשרים, בעלי כישורים המתאימים לתנאי המכרז, ייאלצו לוותר רק בגלל הקשר שלהם למפלגה וזיקתם הפוליטית. בהצעת החוק אותה הגשתי אני מתכוון לעשות תיקון עוול של שנים רבות, הפוגע בחופש העיסוק ובשוויון של מועמד שהוא פעיל פוליטי".

בהצעתו מבקש אמסלם לאפשר לחברי המרכז להשתתף בכל מכרז ולהיבחן בהתאם לכישוריהם ולא על פי קשריהם, שלטענתו דווקא פוגעים בסיכוייהם להתקבל לתפקיד.

כפועל יוצא מתיקון החוק, יתוקן גם הסעיף בשאלון, כך - מועמד לתפקיד שהוא פעיל פוליטית לא יאלץ להצהיר זאת. כאמור, ביום ראשון הקרוב תובא ההצעה לאישור ועדת השרים.