ועדת האתיקה של הכנסת בראשות ח"כ יצחק וקנין (ש"ס), תתכנס היום באופן חריג, כדי לדון ב-450 הקובלנות שהושגו נגד חברי הכנסת של סיעת בל"ד, בעקבות פגישתם עם משפחות מחבלים שרצחו ישראלים בגל הטרור הנוכחי, וגופותיהם מוחזקות בישראל. 

יום הדיונים השבועי הקבוע של ועדת האתיקה הוא שלישי, אולם הפעם הוחלט באופן חריג להקדים את הדיון ולקיימו כבר היום. חבר וועדת האתיקה ח"כ איל בן ראובן (המחנה הציוני), אמר למעריב אונליין: "מונח בפנינו נושא כבד משקל. קיבלנו מאות קובלנות מראש הממשלה מיו"ר הכנסת ומהציבור, ועל כן הוחלט לקיים את הדיון כבר היום בשעה 15:30".
בן ראובן הוסיף כי הוא לא רואה כל בעיה בכך שלשכת ראש הממשלה פרסמה אמש את תוכן קובלנתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו נגד הח"כים מבל"ד, וזאת למרות שסעיף 20 לתקנון הכנסת קובע כי הוועדה רשאית שלא לדון בקובלנה שפורסמה ברבים קודם שנידונה בוועדה. "זה נושא חשוב, אני לא רואה כל בעיה עם הפרסום, ואנו מתכוונים לדון בקובלנה זו יחד עם האחרות".

חברי הכנסת של בל"ד, התבקשו כבר אתמול להגיש את תגובותיהם למאות הקובלנות שהוגשו, אך הם ביקשו דחייה ומסרו כי יעבירו את את תשובותיהם, שמנסחים יועצים משפטיים של ארגון "עדלא", בכתב והודיעו כי לא יגיעו לוועדה. בוועדת האתיקה הודיעו כי כל 450 התלונות יידונו כתלונה אחת, ובכנסת מעריכים כי הח"כים של בל"ד צפויים לעונשים כבדים עד כדי הרחקה לשישה חודשים מדיוני המליאה והוועידות, כדוגמת העונש שהוטל בשעתו על ח"כ חנין זועבי.