ח"כ קסניה סבטלובה (המחנה הציוני) דורשת מעירית בני ברק להסיר מחוצות העיר מודעות מטעם רב העיר משה לנדא שבהן נקראות בנות בני ברק "שלא לצאת לרחובה של עיר בפורים". חברת הכנסת  אמרה כי "עיריית בני ברק צריכה להסיר את השלטים האלה שמבזים את התרבות והמורשת היהודית ואת הנשים הגדולות בהיסטוריה שלנו. לצערנו דבורה הנביאה, יעל אשת חבר הקיני ורות המואביה לא היו מקבלות היום אפילו תפקיד זוטר בציבוריות החרדית בישראל"."במודעה הזאת, שלמען האמת היתה נראית יופי גם בערב הסעודית או באפגניסטן, דורש רב העיר בני ברק מנשים "שלא תצאנה לרחובות העיר בליל חג פורים", למה? כי מקומה של אישה - בבית, ושמחה, פורים ושאר תענוגות החיים הם לגברים בלבד", כתבה סבטלובה.ח"כ סבטלובה מצטטת עוד מדברי הרב שאומר "עלינו החובה לסלק נגע זה מרחובותינו" וכותבת: "תזכרו את המילה הזאת: נגע. בת? אישה? אחות? אחיינית? אמא? לא ולא. רק נגע שצריך לסלק מ'רחובותינו'".המודעה של רב העיר בני ברקהמודעה של רב העיר בני ברקנציגת המחנה הציוני הוסיפה: "ואני אומרת - אין ולא יכול להיות שחוקי מדינת ישראל לא חלים על חלקים רבים ממנה. הפילוג המחריד הזה מתחיל בגיל צעיר מאוד - בחינוך הנפרד, בהדרה ושנאת זרים. כך בכל הארץ, לא רק בבני ברק. אחר כך זה ממשיך בחיים הבוגרים, באטימות, חוסר אפשרות לקבל את האחר ובהרבה שנאת חינם"."עיריית בני ברק צריכה להסיר את השלטים האלה שמבזים את התרבות והמורשת היהודית ואת הנשים הגדולות בהיסטוריה שלנו כמו דבורה הנביאה, יעל אשת חבר הקיני ורות המואביה שהיו נאלצות היום להיות מודרות מהרחוב", דורשת חברת הכנסת.