בית הדין האזורי לעבודה בירושלים קיבל ברובה תביעה של שלושה תושבי הרשות הפלסטינית נגד מסעדה שניהל חבר הכנסת אורן חזן באריאל ופסק להם פיצויים בסכום של קרוב ל-300 אלף שקלים. השופטים ציינו בהחלטתם כי עדותו של חזן הותירה בהם "רושם שלילי" וכי המסעדה הפרה את הוראות חוק שכר מינימום לגבי אחד העובדים ונמענה מלשלם להם זכויות סוציאליות בסיסיות.

השלושה, אימן מוחמד עותמאן, פואז מוצטפא כנעאן וג'האד חמד כנעאן, תושבי הכפר בידיה, עבדו במסעדה השייכת לחברת "א.ח.מ. תקשורת ויוזמה בע"מ" בין השנים 2006 ל-2012, בעת שחזן היה המנהל ומורשה החתימה של החברה. ב-2012 פוטרו מהמסעדה לאחר שבמשך כמה חודשים לא שולם שכרם ולכן טענו בתביעתם כי הם זכאים לתשלום עבור החודשים הללו וכן לפיצויי פיטורים. כמו כן טענו כי לא קיבלו זכויות סוציאליות כמו דמי הבראה, חופשה, חגים, נסיעות והפרשה לפנסיה.

השופט, כאמל אבו קאעוד, ונציגי הציבור מירה חזות ושמואל ריבלין, קבעו בהחלטתם כי "עדותם של התובעים עשתה על בית הדין רושם מהימן, וזאת על אף פערי השפה, ובשים לב שעדותם נמסרה באמצעות מתורגמן, היא הייתה אחידה, רצופה, עניינית, וכל אחד מהעדים, על אף שלא נכח בעדותו של השני, תמך בעדותם של חבריו".

לעומת זאת כתבו השופטים כי "מר חזן הרבה 'לנאום' במהלך הדיון, הרחיב בתשובותיו מעבר לצורך, דיבר על 'הגינות וצדק' והכחיש באופן גורף את תביעותיהם של התובעים. מר חזן טען כי התובעים בדו סיפור יש מאין והאשים אותם בהכפשת שמו הטוב, בבחינת זעקת 'הקוזאק הנגזל'. לעומת זאת, עת התבקש להתמודד עם קושיות ספציפיות הנוגעות לתשלום זכויות בסיסיות במשפט העבודה המגיע לתובעים, מצא עצמו אובד עצות, התחמק ממתן תשובות ברורות, וניסה להרחיק את עצמו מהחזית בטענות כוללניות, סותרות בחלקן, שאין בהן כדי להושיע".

ח"כ אורן חזן מסר בתגובה כי "הרשות הפלסטינית עומדת מאחורי התביעה של שלושת הפלסטינים תושבי השטחים, תביעה שכל חלקי בה היה מסירת עדות בלבד - ומכאן שמדובר בפארסה שכן אני לא הנתבע בה וגם לא חוייבתי לשלמה אך לצערי השופט כאמל אבו קאעוד התעלם מכך. צר לי שכבודו בחר "להתעלם" בתביעה כה רגישה מכך שלא מדובר בעדויות תמימות אלא בעדויות מתואמות של פלסטינים שהופיעו בבית המשפט לאחר שלמדו ותודרכו עליהן במרתפי הרשות הפלסטינית".

הח"כ הוסיף כי "עוד יותר תמוה שכבוד השופט אבו קאעוד, לא שם את ליבו לעובדה שהתביעה 'התעוררה' לאחר יותר מ-4 שנים, ובחר להתעלם מכך שזו תביעה שהרשות עומדת מאחוריה של פלסטינים תושבי הרשות, חסרי כל, שהגיעו מצוידים בעורכי דין בכירים בתביעה שכל מטרתה לחבוט פרסונלית כנגד מי שכלל איננו צד לתביעה במטרה לפגוע בחבר כנסת בישראל, שהוא גם תושב אריאל וגם עמדותיו הימניות ידועות היטב".