בעקבות הליך מקיף של הפקת לקחים ממערכת הבחירות לכנסת ה-20, החליטה ועדת הבחירות המרכזית לכנסת להעביר לוועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת, הצעה לתיקון חוק הבחירות לכנסת, לפיה ייקבע כי בעל זכות בחירה יוכל להודיע לרשות האוכלוסין, טרם שליפת פנקס הבוחרים, כי הוא צפוי להיות ביום הבחירות בכתובת שאינה כתובת המגורים הרשמית שלו.הודעה זו תאפשר את שיבוצו בקלפי הסמוכה לכתובת בה יימצא ביום הבחירות, חלף השיבוץ בקלפי הסמוכה למענו הרשום. בעלי זכות הבחירה יוכלו להודיע על הכתובת בה הם צפויים להיות ביום הבחירות במהלך השנים שבין בחירות לבחירות, ועד ליום ה-74 שלפני יום הבחירות. כך למשל, סטודנט שמענו הרשום הוא בחיפה ולומד בבאר-שבע, יודיע על כתובתו בבאר-שבע ויממש שם את זכות הבחירה שלו. על פי הצעת הוועדה, הכתובת הנוספת תהא רלוונטית אך לצרכי בחירות לכנסת.
 
היה ויתקבל תיקון החקיקה המוצע, יונגשו הבחירות לקבוצות אוכלוסיה שונות, שיוכלו לממש את זכות הבחירה שלהן ביתר קלות, ובהן: סטודנטים הלומדים במוסדות להשכלה גבוהה, בני הגיל השלישי המתגוררים בבתי אבות ובתי דיור מוגן, תלמידי ישיבות, המשרתים בשירות לאומי, ואף תיירי פנים. ההחלטה התקבלה בעקבות המלצות צוות שמונה מקרב המטה המקצועי של ועדת הבחירות ומקרב בעלי התפקידים במשרד הפנים, והודות לשיתוף הפעולה בין משרד הפנים לבין ועדת הבחירות המרכזית.