היועץ המשפטי של הכנסת עו"ד אייל ינון קובע בחוות דעת ששיגר הבוקר (ראשון) לחברי ועדת הכספים כי מהליך החקיקה של הצעת החוק להטיל מס על דירה שלישית "עולה אי תקינות חמורה של הליך החקיקה". בעקבות חוות הדעת דורשים חברי האופוזיציה בוועדת הכספים מיו"ר הכנסת יולי אדלשטיין לבטל את הליך החקיקה הפסול ועל דיון מחודש בחוק בוועדת הכספים. על המכתב חתמו חברי הכנסת זהבה גלאון, אחמד טיבי, מנואל טרכטנברג, מיקי לוי אוסמה סעדי ומיקי רוזנטל.

חוות הדעת הגיעה לאחר שמשרד האוצר הגיש ביום חמישי בלילה לוועדת הכספים נוסח חדש להצעת החוק. למרות שהיועצת המשפטית של הוועדה עו"ד שגית אפיק הודיעה כי לחברי הוועדה לא היה די זמן כדי ללמוד אותה לעומק, הצביעה הוועדה על ההצעה ביום שישי בבוקר. זאת, בעקבות לחצים של שר האוצר משה כחלון, ואישרה אותה לקריאה שנייה ושלישית.

בחוות הדעת ששיגר הבוקר קבע ינון כי היועצת המשפטית של ועדת הכספים חזרה והדגישה בפני אנשי האוצר כי גם לאחר העברת הנוסח החדש יש לכל הפחות לאפשר לחברי הכנסת מספר שעות לשם עיון והכנסת הסתייגויות משום שמדובר בהסדר מסוי מורכב ומסובך. הוא מצטט מדברי היועצת המשפטית לוועדה שאמרה כי אפילו במושגים של חוק ההסדרים קורותיו של פרק זה חורגים באופן קיצוני מהליכי חקיקה תקינים. עוד אמרה כי היא עצמה לא הספיקה ללמוד את הנוסח המעודכן ותתקשה לתת לחברי הכנסת יעוץ משפטי הולם.

בסיכום חוות דעתו שנשלחה ליו"ר הכנסת, ליו"ר ועדת הכספים וגם ליועץ המשפטי לממשלה, כתב ינון כי כל אלה מובילים למסקנה כי ההתנהלות במקרה שלפנינו פגעה בעקרון ההשתתפות, שהוא עקרון יסוד בחקיקה וכי בהליך כולו נפל פגם היורד לשורש הליך החקיקה עצמו.

גורם בכיר בכנסת מסר כי אין בסמכותו של יו״ר הכנסת לבטל את הליך החקיקה בנושא מיסוי דירה שלישית. יו"ר הכנסת גם אינו יכול לקבוע את סדר היום של ועדת הכספים.

יו"ר הוועדה, ח"כ משה גפני (יהדות התורה) הודיע כי אין בכוונתו לחדש את הדיון במס ריבוי דירות (על הדירה השלישית ומעלה): "אני לא אחדש את הדיון בחוק מיסוי דירה שלישית ואם יו"ר הכנסת מעוניין בפתיחת הדיון מחדש, שיימצא מישהו שינהל את הישיבה במקומי". גפני הוסיף: "הנושא היה ידוע זמן רב מראש, הוועדה קיימה דיון עקרוני בנושא והעמדות הובעו בעניין. דיברתי בעניין באריכות עם שר האוצר והוא עמד בתוקף על-כך שהחוק יידון ויאושר.

"היה כאן דיון של ממש לאורך שעות ואף הוכנסו בחוק שינויים משמעותיים ע"י ועדת הכספים. אולי ההליך לא היה הכי ראוי, אבל איפה היה היועץ המשפטי לכנסת ביום חמישי בלילה? מדוע הוא שלח אליי את המכתב עם חוות הדעת שלו רק במוצאי שת, יותר מיממה אחרי שהחוק אושר בוועדה. אם היו באים אליי היועץ המשפטי או יו"ר הכנסת ביום חמישי ואומרים לי אל תקיים את הדיון, לא הייתי מקיים אותו. עתה משהדיון התקיים ובאריכות עם שינויים שהוכנסו לתוכו והחוק אושר אין על מה לקיים דיון מחודש. אני חוזר על-כך שאם יחליט יו"ר הכנסת שבכל-זאת יש לקיים את הדיון מחדש, אזי הוא יצטרך למצוא מישהו שימלא את מקומי".